Jörgen Hellman (S) vill se en intensifiering av trafiksäkerhetsarbetet. Fotomontage: Göran Rosengren, Proffs Jörgen Hellman (S) vill se en intensifiering av trafiksäkerhetsarbetet. Fotomontage: Göran Rosengren, Proffs

Motion av Jörgen Hellman (S)

Intensifiering av trafiksäkerhetsarbetet

Sverige har varit och är mycket framgångsrikt i det systematiska trafiksäkerhetsarbetet. En mycket viktig del i trafiksäkerhetsarbetet är att öka tryggheten för både skyddade och oskyddade trafikanter. Varje dag tillbringar många en stor del av arbetstiden i trafiken, i personbilar, taxibilar, bussar och lastbilar. Många svåra olyckor och tillbud inträffar i trafiken. Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Beslutet om att arbeta efter nollvisionen har lett till förändringar i trafiksäkerhetspolitiken och i sättet att arbeta med trafiksäkerhet, skriver Jörgen Hellman i motionen.

Trafiksäkerhetsarbetet har förbättrats av att staten har beslutat om etappmål för trafiksäkerheten. Den långsiktiga trenden är att allt färre skadas och dödas i trafiken, men fortfarande är det alldeles för många som får sätta livet till.

Planskilda korsningar och mittseparering spar liv. Smarta bilar, teknik, system och förbättringar av trafikmiljön bidrar också till ökad trafiksäkerhet. Det behövs mer och Jörgen Hellman lyfter vikten att involvera trafikanterna mer. Trafikanter kan bli medvetna om att de själva kan spara liv genom att bete sig rätt i trafiken. Han föreslår att Staten borde initiera ett folkrörelsearbete med NTF, transportbranschen och fackförbund om ett trafiksäkrare transportsystem.

Även om Trafikverket tillsammans med 13 aktörer har beskrivit sina ambitioner att bidra till en säker vägtrafik i en aktionsplan för 2019–2022 som lyfter lyfter 111 åtgärder för en säker vägtrafik, blir trafikmiljön tuffare för varje år som går.

Under de senaste åren har många allvarliga olyckor skett där tunga fordon varit inblandade. Är tunga fordon inblandade, får det ofta stora konsekvenser. När avstånden mellan fordonen blir för korta och olycka sker, kan det bli svåra konsekvenser för alla inblandade. Staten bör utreda att tillföra ett nytt hänsynsmål i trafikpolitiken, skriver han. Att ligga för nära framförvarande är ett farligt beteende som trafikpolisen bör övervaka mer.

Kontroller av lastbilschaufförernas körtider bör kunna lösas i det föreslagna systemet för vägslitageskatt, så Polisen och Trafikverket bör i framtiden kunna arbeta mer med sitt trafiksäkerhetsarbete med sådana kontroller och arbeta förebyggande med att tunga fordon ska hålla avståndet till framförvarande bil.

Trafiksäkerhet bör finnas på ett helt annat sätt i företags och organisationers arbetsmiljöarbete. Detta måste också gälla de utländska åkare som kör i vårt land. Trafikverket arbetar tillsammans med Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser, SBSV, för att vända utvecklingen. Detta arbete bör intensifieras. Staten behöver också överväga att skärpa straffen vid trafikbrott i anslutning till vägarbeten.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet, nollvisionen och kontroller och tillkännager detta för regeringen.

Vill du läsa motionen i sin helhet, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-06 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Jörgen Hellman Nollvisionen NTF Riksdagen Socialdemokraterna Trafiksäkerhet Trafikverket