Besked idag om fortsatt skattebefrielse för rena biodrivmedel. Bra, men alltför sent besked kommenterar 2030-sekretariatet. Besked idag om fortsatt skattebefrielse för rena biodrivmedel. Bra, men alltför sent besked kommenterar 2030-sekretariatet.

I sista stund – positivt besked om skatteundantag för rena biodrivmedel

Beskedet kom idag att EU-kommissionen beviljar Sverige ytterligare ett års skatteundantag för koncentrerade biodrivmedel som HVO 100, RME 100, ED 95 och E85. Det gör att en hotande prisökning vid årsskiftet undanröjs och säkrar en fortsatt miljöutveckling i Sverige.

Jakob Lagercrantz, VD på 2030-sekretariatet.
– Beskedet kom sent och var efterlängtat. Bara 2,5 månader innan vi kunder skulle sett prishöjningar på upp till 6 kronor litern på koncentrerade biodrivmedel, beslöt EU-kommissionen att bevilja den svenska ansökan om fortsatt skattefrihet, säger han.

EU-kommissionens beslut gäller under 2021, sedan måste svenska regeringen antingen söka förlängning igen eller finna en annan lösning. Biogasen har i år fått ett tioårigt undantag från skatt och skipper årliga dispensansökningar.

Koncentrerade biodrivmedel, till skillnad från de som blandas in i bensin och diesel, är skattebefriade sedan flera år. Eftersom en sådan skattebefrielse bryter mot vissa av EU:s regler, måste svenska regeringen notifiera om att man vill göra ett undantag från reglerna. Det är en sådan notifiering som EU nu godkänt.

Jakob Lagercrantz igen.
– EU har valt att försämra villkoren för biodrivmedel som kommer från grödor eller oljeväxter. De bortser från den stora klimatvinsten med dessa biodrivmedel. Den svenska etanolen reducerar exempelvis klimatpåverkan med mer än 90 procent, men EU ser inte klimatnyttan, säger han.

2030-sekretariatet arbetar med en lång rad partners för att modernisera EU:s sätt att behandla biodrivmedel. Under de kommande åtta månaderna kommer de viktigaste direktiven på detta område att skrivas om för att anpassas till den mer ambitiösa klimatlagen. Det ger stora chanser att påverka.

Sverige använder mest biodrivmedel i Europa i förhållande till befolkningen.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-08 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030-sekreteriatet Biodrivmedel E 85 ED 95 EU HVO 100 Klimatnytta RME