Girteka Logistics tillsammans med 150 företagsledare och investerare:

”Vi uppmanar EU:s statschefer att ställa högre mål för utsläppsminskningar 2030”

När Europeiska kommissionen sätter sig ner för att diskutera förslag om ett nytt utsläppsmål 2030 för unionen imorgon, onsdagen den 16 september, kommer mer än 150 europeiska företag, investerare och affärsnätverk, inklusive Microsoft, IKEA, Deutsche Bank, Unilever, H&M, Google, Girteka Logistics, Signify och Apple uppmanar EU-ledare att stödja ambitionen i European Green Deal och minska utsläppen av växthusgaser med minst 55procent fram till 2030.

I ett öppet brev har företagsledare från hela Europa redogjort för sin beslutsamhet att samarbeta med EU för att ta itu med effekterna av coronapandemin samtidigt som de levererar en mer klimatbeständig och regenerativ återhämtning. Brevet visar mångfalden av europeiskt företagsstöd för ökad klimatambition där företag från olika sektorer som exempelvis tillverkning, tung industri, finans, konsumtionsvaror, kraftproduktion och teknik stöder 55 procentsmålet.

Brevet är undertecknat av 157 företag och investerare och 21 nätverk och säger: “Vad vi snarast behöver se, är ett ambitiöst genomförande av återhämtningspaketet inriktat på att uppnå en grön och digital övergång med European Green Deal i centrum och ett förhöjt mål för kortsiktiga utsläppsminskningar”.


De skriver vidare att de rätta besluten kan bidra till att skapa och skydda friska, blomstrande och rättvisa samhällen samt säkra en färdplan för en välmående ekonomi. Ur ett affärs- och investerarperspektiv vill man se en tydlighet I övergångsplanen och tidsscheman för varje sektor och en policy som möjliggör betydande investeringar i koldioxidneutrala lösningar är avgörande

Detta säger de skulle ge dem nödvändig trygghet för att kunna investera i den takt och storlek som krävs för att minska utsläppen, skapa schyssta och gröna arbetstillfällen, driva innovation och påskynda återuppbyggnaden av en motståndskraftigt noll-koldioxidutsläppekonomi.

Initiativet med det öppna brevet togs av European Corporate Leaders Group och överlämnades gemensamt av Business Ambition for 1.5C , We Mean Business coalition tillsammans med BSR, The B Team, CDP, CLG Europe, Ceres, WBCSD, The Climate Group med sitt RE100 & EV100 nätverk samt Institutional Investors Group on Climate Change.

Ytterligare stöd kommer från European business and investment networks inklusive BCSD Portugal, Centre of Energy Efficiency Solutions i Slovenien, European Alliance for Green Recovery, EU-ASE, EURIMA, EIIF, EHPA, The Aldersgate Group, The Haga Initiative I Sverige, Skift Business Climate Leaders, the Solar Impulse Foundation, The Spanish Green Growth Group och Wind Europe.


Om artikeln

Publicerad: 2020-09-15 08:32
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030 EU Green Deal Klimatmål Nollutsläpp