Thomas Morell (SD) vill ha svar av inrikesministern om IMDG-koden

”Komplicerat regelverk är inte skäl nog att inte agera”

Vi har under veckan som gått, sökt svar av såväl justitie- och invandringsminister Morgan Johansson, inrikesminister Mikael Damberg (S) och sist infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), på vilka möjligheter de har att kunna förändra laglösheten som råder i hamnarna eftersom Kustbevakningen inte får använda IMDG-koden, regelverket för farligt gods till sjöss, för att lagföra överträdelser av detta.

Inrikesministern ansågs inte ha tid att själv svara på frågorna, varför hans pressekreterare svarade i hans ställe. Några svar på de frågor vi faktiskt ställde, fick vi inte.

Justitiedepartementet hänvisade oss till inrikesdepartementet som hänvisade till infrastrukturdepartementet som hänvisade tillbaka till justitie- och inrikesdepartementet.

Riksdagsman Thomas Morell (SD) har följt utvecklingen vilket har lett till att han ställer en fråga till inrikesminister Mikael Damberg som nu måste svara – personligen. Han inleder sin frågeställning med att konstatera att ett komplicerat regelverk inte är skäl nog att inte agera.

Han fortsätter. I en tidningsartikel kunde man läsa att Kustbevakningen inte kan lagföra dem som bryter mot gällande bestämmelser som rör farligt gods.

Kustbevakningen får inte använda IMDG-koden till att lagföra överträdelser som rör farligt gods till sjöss eftersom koden är skriven på engelska. Transportstyrelsen översätter inte koden då det finns risk för feltryck och en översättning innebär stor resursåtgång. Man konstaterar att regelverket är komplicerat och hamnar mellan två departement. Så här skriver Transportstyrelsen själva på sin hemsida: ”De svenska föreskrifterna som införlivar IMDG-koden (TSFS 2015:66) innehåller, till skillnad från tidigare föreskrifter, inte en konsoliderad utgåva av IMDG-koden på svenska.”

Inrikesministern har fått frågan från den reportern som författat tidningsartikeln, men har istället valt att inte besvara frågan själv gällande den så kallade IMDG-koden. Tystnaden från departementet är öronbedövande och under tiden kan bristerna i hanteringen av farligt gods i hamnarna fortgå!

Kustbevakningen har vid upprepade tillfällen försökt att rapportera bristerna i de fordon som skall eller har transporterat i fartyg. Inte mindre än 40 procent av fordonen som kontrollerats i hamnarna har brister som omfattas av IMDG-koden. Brister som inte kan rapporteras och lagföras efter riksåklagarens beslut.

Att brister i hanteringen av farligt gods kan få ödesdigra konsekvenser för människor och miljö står utom allt tvivel, därför är ministerns och departementets tystnad än mer förbryllande.

Thomas Morell avslutar med: Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:
Avser statsrådet agera för en konsoliderad tryckt utgåva på svenska av föreskrifterna gällande IMDG-koden och därmed skapa förutsättningar för rättslig prövning?

Vill du läsa frågeställningen i original, gör du det här.

Inrikesministern måste inkomma med svar senast klockan 12.00, den 9 september 2020.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-03 14:24
Kategori: Nyheter
Taggar: IMDG-kod IMDG-translate Kustbevakningen Mikael Damberg Socialdemokrqterna Sverigedemokraterna