Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Två SD-interpellationer om kriminellas framfart och för få poliskontroller

I två nyligen inlämnade interpellationer, ställer Thomas Morell (SD) frågor som rör polisens arbete med att kontrollera vägtrafiken. Den ena frågan ställer han till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) – den andra till inrikesminister Mikael Damberg (S).

I sin fråga till Eneroth tar Morell avstamp bland annat i den rapport från Linköpings universitet som Proffs tidigare har skrivit om. I den ”konstateras allvarliga brister i polisens trafiksäkerhetsarbete. Särskilt påpekas behovet av trafikpoliser med specialistkompetens.”, skriver Thomas Morell.

Han pekar på att polisen inte klarar av att utföra det antal kör- och vilotider som EU kräver, detsamma gäller för ADR-kontroller.

”Med tanke på att polisen upptäcker både manipulerade färdskrivare och oskyltade transporter med farligt gods är det särskilt allvarligt att man inte når uppsatta mål för kontrollerna.”, skriver Thomas Morell.

Morell lyfter även frågan om de ”100 cabotagemiljonerna”:
”Statsrådet har vid upprepade tillfällen framhållit att polisen fått en särskild tilldelning på 100 miljoner kronor, förvisso riktad mot cabotagekontroller men likväl ett tillskott till kontrollverksamheten. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att polisen enbart kan redovisa 2,6 miljoner av de 75 miljoner man tilldelats fram till 2019.”, står det att läsa i interpellationen till Tomas Eneroth.

Frågan till Tomas Eneroth lyder: ” Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att Sverige uppfyller de kvantitativa mål som utlovats gentemot EU och FN?”

Wabco


Interpellationen till Mikael
Damberg inleder Thomas Morell med att ta upp den tragiska dödsskjutningen av en tolvårig flicka i Stockholm den 2 augusti. Morell förklarar att de kriminella nätverken, inte sällan internationella, har vägen som sitt logistiksystem. Redan 2012 kunde duktiga poliser vid dåvarande länskriminalpolisen i Västra Götaland peka på ett samband mellan den olagliga yrkesmässiga trafiken och annan kriminell verksamhet i samhället.

Genom den olagliga trafiken skaffar sig de kriminella nätverken kontroll över logistikflöden, och resultatet förskräcker, menar Thomas Morell och tillägger att stöldgods för mer än två miljarder lämnar landet årligen, och i motsatt riktning kommer narkotika, vapen, ammunition, sprängmedel och annat smuggelgods.

Att de kriminella nätverken har kunnat växa så mycket beror till stor del på utebliven kontroll ute på vägarna och vid gränsövergångar. Upptäcktsrisken är i det närmaste noll, skriver Morell och frågar Mikael Damberg:
”Tänker statsrådet ge polisen de riktade resurser som krävs för att förstärka kontrollerna och därmed begränsa de kriminellas verksamhet?”.


Läs interpellationerna i sin helhet:


Tomas Eneroth
Kontroller av kör- och vilotider
Mikael DambergFörstärkta kontroller på vägarna

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-06 12:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagemiljoenrna Interpellation Mikael Damberg Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell Tomas Eneroth