Adina Vălean, kommissionär i transportfrågor. Foto: EU-kommissionen

Parlamentariker ryter till efter kommissionärens attack mot mobilitetspaketet

Svallvågorna efter det nyligen antagna mobilitetspaketet har inte lagt sig. Det finns fortfarande starka krafter i EU som inte har gett upp kampen att sätta käppar i hjulet för det som av bland annat svenska vägtransportörer anses vara positivt, som till exempel återvändandekravet.
Men det kommer inte att ske utan strid, vilket står klart efter att Proffs har talat med den svenske EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD).

Det nyligen genomröstade mobilitetspaketet omfattar bland annat krav på att lastbilarna som trafikerar Europa i internationell trafik måste återvända hem till åkeriets etableringsland senast var åttonde vecka. För att chaufförerna ska få en mer socialt dräglig tillvaro har man bestämt att de ska beredas möjlighet att återvända var tredje eller var fjärde vecka beroende på arbetsschema.

Men inte alla tycks anse att bättre sociala villkor eller schystare konkurrens är något att ha. Och man motiverar det med ”miljöargument”. Som EU:s transportkommissionär, Adina Vălean från Rumänien.

Vălean menar att miljön kommer att må dåligt av att tomma ekipage ska tvingas köra genom Europa i syfte att ta sig hem till etableringslandet. Hon vill därför att ett konsultföretag ska utreda vilka konsekvenser hemvändandekravet kommer att få.

Att rycka på axlarna åt Adina Văleans åsikter är knappast något som hjälper. Hon har nämligen mandat att, innan bestämmelserna i mobilitetspaketet trätt i kraft, lämna in ett alternativt lagförslag.

När vi kontaktar EU-parlamentarikern Peter Lundgren för att höra vad han anser om Văleans utspel får vi hålla i hatten. Han lindar inte in sina åsikter:
– Det som gör mig fly förbannad är hyckleriet från kommissionären och ledamöterna från öststaterna. När ”the green deal” kom på bordet i parlamentet var det just öststatsledamöterna som var oerhört kritiska mot den. Och nu använder man sig av en påhittad oro för miljön för att återigen sätta käppar i hjulet – trots att en mycket klar majoritet röstat för mobilitetspaketet, säger han.

Daf


Han menar vidare att
oron för tomkörning är ”ett infantilt korkat argument”.
– Vem fan har påstått eller krävt att bilarna ska återvända tomma hem? Är det så att östbilarna inte hittar returlast är det inte reglerna som är problemet, då behövs nya transportledare som är kompetenta nog att hitta sådana!

Peter Lundgren förklarar att det i kommissionärens arbetsbeskrivning ingår att vara fullständigt opartisk gentemot sitt hemland
– Det kan man inte med bästa vilja påstå att Vălean är i det här fallet. Hon vill värna den sociala dumpingen och tillåta dessa åkerier att fortsätta sina oseriösa verksamheter.

Och Lundgren lovar att han inte har sagt sitt sista ord i frågan.
– I första mötet med kommissionär Vălean kan jag lova att hon ska få sina fiskar varma. Det hon gör nu är både helt oanständigt och fullständigt respektlöst mot parlamentet som gett ett väldigt tydligt och klart svar i omröstningarna angående mobilitetspaketet!

Adina Vălean tar upp miljön som argument för att inte tvinga hem lastbilarna till sina respektive etableringsländer. Det hon tycks ha missat är hur EU på sin egen hemsida beskriver syftet med cabotage:
”I praktiken handlar det om utomlands hemmahörande transportföretag som, i stället för att återvända utan last efter en internationell transport till ett annat land, hämtar och levererar ytterligare en transport i det land där de befinner sig innan de passerar gränsen.”.

Peter Lundgren menar att om man nu vill använda miljön som ett argument, borde man först och främst sätta sig in i grundsyftet med cabotage på land.
– Tanken med cabotage är ju just att förhindra tomkörningar när ett lastbilsekipage vänder hemåt efter avslutad internationell transport, säger han.

Hultsteins

 

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-07 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Adina Valean EU Mobilitetspaketet Peter Lundgren Sverigedemokraterna