Foto: News Øresund – Johan Wessman

Bättre möjligheter till försök med automatiserade fordon

Regeringen har nu beslutat att slopa tidsbegränsningen för försöksverksamhet med självkörande fordon. Genom ändringarna blir förordningen inte längre tidsbegränsad utan kommer att gälla tills vidare.

Dessutom vidgas även möjligheterna att få tillstånd för försök med automatiserade fordon. Bland annat kommer vissa försök att kunna genomföras utan förare, förutsatt att det kan ske på ett säkert sätt.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth.
– Vi förbättrar förutsättningarna för utveckling av självkörande fordon i Sverige. Automatisering och elektrifiering går hand i hand, och är helt avgörande för att vi ska ligga i den tekniska framkanten och nå klimatmålen, säger han.


Om artikeln

Publicerad: 2020-08-24 10:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Automatiserade Fordon Regeringen Självkörande Fordon