Automatiserade Fordon

Listar alla artiklar taggade med: Automatiserade Fordon

Bättre möjligheter till försök med automatiserade fordon

Regeringen har nu beslutat att slopa tidsbegränsningen för försöksverksamhet med självkörande fordon. Genom ändringarna blir förordningen inte längre tidsbegränsad utan kommer att gälla tills vidare.
Gelins KGK