Foto: Proffs arkiv

Peter Lundgren (SD) om Samskipdomen:

”Svensk lagstiftning ska inte stötta fuskföretag”

”Förvaltningsrätten har inte förstått grunden för kombitrafik”, säger Peter Lundgren. Kombitrafikens, liksom cabotagetrafikens initiala syfte var gott och skulle minska antalet mil, alternativt tommil, på Europas vägar. Giriga företag drar nu nytta av otydligheter i regelverken kring dessa, menar Peter Lundgren.

Peter Lundgren har svårt att ta till sig Förvaltningsrätten i Faluns dom som vi tidigare presenterat.
– De har fattat sitt beslut utan att förstå lagtexten kring kombitrafiken. Det lyser igenom att de inte heller känner till eller förstår syftet med kombitrafik, säger han.

Det var aldrig meningen att vare sig cabotagetransporter eller kombitrafiken skulle användas som det görs nu, säger han vidare.

Han pekar på att orden ”närmast lämpliga omlastningsstation” också ska betyda närmast lämpliga med hänsyn till kombidirektivets grundsyfte, det vill säga miljön. Det är inte speditören och dennes kunders behov som avgör var omlastning ska ske.
– Det går alldeles utmärkt att använda svenska fordon för de transporter som är längre än vad direktivet tillåter, eller så kan man etablera sitt företag i Sverige och betala skatt och svenska löner i Sverige. Kan de inte följa det som gäller här, kan de köra någon annanstans, säger han vidare.

Peter Lundgren lyfter att både kombitrafiken och cabotagetrafiken kom till för miljöns skull. Det skulle leda till färre mil på väg och färre mil med tomma lastbärare.
– Otydligheter i regelverken missbrukas och nu ”fultolkar” giriga företag otydligheterna till sin egen fördel utan hänsyn till miljön. Det fortsätter att eskalera och behöver adresseras, säger han.
Förvaltningsrätten i Faluns dom hjälper inte till med det, anser han.

Förvaltningsrättens motivering till domslutet menar Peter Lundgren skiner igenom att Samskip lagt resurser på att ha duktiga advokater på plats.
– Dessa advokater har lyckats med sitt uppdrag och fått gehör för den fria rörligheten och även övertygat Förvaltningsrätten om att gods skulle flyttas från järnväg till väg om inte Samskips kunder får som de vill, säger han.

Om denna dom kvarstår, ges intermodala järnvägstransporter konkurrensfördelar som inte intermodala sjötransporter har. Det är då inte alls otänkbart att krav på samma tolkning om avstånd kan komma från dem som använder sig av intermodala sjötransporter vilka också begränsas av avstånd för inledande/avslutande sträcka.
– Det kan bli en dominoeffekt, säger Peter Lundgren

Något som både Johan Danielsson (S) och Peter Lundgren blev besvikna över i arbetet med mobilitetspaketet, var att EU-kommissionen valde att dra tillbaka ett förslag som gällde att förtydliga regelverket och tolkningarna specifikt för kombitransporter. Förvaltningsrättens dom nu, visar hur stort behovet av ett sådant förslag är.

Peter Lundgren återkommer ofta till att i Sverige ska svenska regelverk gälla liksom svenska förhållanden för dem som kör här oavsett varifrån de kommer.
– Fuskföretagen ska inte stöttas av det svenska rättssystemet, säger han.

Transportstyrelsen kommer att överklaga domen och det anser Peter Lundgren är absolut nödvändigt.
– Kammarrätten måste ta upp ärendet så att bedömningen görs professionellt och med kunskap om lagstiftningen i detta samt insikt i grundsyftet med kombitrafiken, avrundar Peter Lundgren.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-09 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagetrafik Förvaltningsrätten Kombitrafik Sverigedemokraterna