Nu måste farliga vägar byggas bort

I sommar kommer miljontals bilister att ge sig ut på dåliga vägar för att semestra. En stor underhållsskuld på 3 miljarder kronor innebär att vägnätet på många håll är kraftigt eftersatt. Nu vill Transportföretagen se ordentliga investeringar.

Med anledning av skicket på svenska vägar, vill bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen nu se krafttag med ordentliga resurser: medel till att bygga bort farliga kurvor, fler mitträcken, mötesseparerade vägar och medel till att bredda vägar där det behövs. Trafikverket bedömer själva att de skulle behöva tre miljarder extra per år för att täcka behoven.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.
– Det svenska vägnätet är på många håll i landet kraftigt slitet och eftersatt på grund av att resurserna till vägunderhållet släpat efter i flera år. Därför behövs ökade satsningar på underhåll för att stärka trafiksäkerheten och öka tillgängligheten”, säger han.

På många håll har de dåliga vägarna lett till att hastigheter sänkts, men sänkta hastighetsgränser är inte vägen framåt. Sverige växer och 2025 kommer vi att vara elva miljoner invånare som ska samsas om vårt gemensamma vägnät. Fler invånare betyder fler transporter, både av människor och gods. 9 av 10 transporter sker på väg. En utvecklad och förbättrad väginfrastruktur står inte i kontrast med Sveriges möjligheter att nå klimatmålen.

Marcus Dahlsten avrundar.
– Sverige är ett till ytan stort land som hålls samman av ett omfattande transportnätverk. Regioner och landsdelar som redan känner att de är bortglömda kan inte mötas av sänkta hastighetsgränser istället för vägförbättrande åtgärder. Menar politiken allvar med att hela landet ska leva krävs det ökade satsningar på drift och underhåll av vägarna, säger han.

Med anledning av det skriande behovet har Transportföretagen startat initiativet ”Visa vägen”, som syftar till att skapa förutsättningar för ett moderniserat och upprustat vägnät i hela landet. Mer information hittar du här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-02 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastruktur Transportföretagen Vägunderhåll