Åkte fast efter tips

Riskerar miljonböter för otillåtet cabotage – i Danmark

En åkeriverksamhet i Åbenrå Kommun på södra Jylland blev i måndags föremål för en grundlig utredning efter att den danska polisen stoppat två av företagets lastbilar som landade i upprepade brott mot cabotagereglerna. Nu kan sjusiffriga böter förväntas, enligt dansk polis.

Mitt- och Västsjällands Politi har under en tid, bland annat baserat på olika tips från transportbranschen hållit ögonen på ett åkeriföretag som man misstänkte bedrev omfattande olaglig cabotagetrafik i Danmark.

Ett samarbete mellan Tungvogncenter Öst och Syd ledde till att två lastbilar från åkeriet stoppades, samtidigt som en husrannsakan genomfördes i åkeriets lokaler i Åbenrå på södra Jylland.

Henrik Fobian på Tungvognscenter Öst förklarar att man under en tid har haft misstankar om att åkeriet har brutit mot cabotagereglerna.
– Vi hade misstankar om att företaget kör för många inrikes transporter i Danmark, och vår utredning visade på det faktum att några av de tyskregistrerade lastbilarna körde upp till 20 cabotagekörningar i Danmark mot de tillåtna tre, säger Fobian.

De till antalet många inrikes transporterna som åkeriets tyska bilar har utfört i Danmark kan nu resultera i rejäla böter.


Vid den husrannsakan
som gjordes hittade polisen dokument som tyder på att det utländska företagets lastbilar hade kört upp till 150 cabotageturer, varav många gjorts i ”block” om fyra eller fler. Det danska rättssystemet skojar man som bekant inte med och i det här fallet kan den totala bötessumman uppgå till i runda tal en miljon danska kronor, enligt poliskommissarie Henrik Fobian.

Polisen beslagtog de två kontrollerade ekipagen som säkerhet för att böterna som det danska rättsväsendet så småningom kommer att besluta om, också kommer att betalas.

Henrik Fobian är tacksam för tipsen som ledde fram till avslöjandet.
– Vi är verkligen glada för att branschen är uppmärksam på transporter som kan misstänkas vara olagliga. Även om polisen också har transportföretag i kikaren så kan de små tipsen bekräfta våra misstankar så att vi kan sätta in större resurser i våra utredningar, förklarar han.

Vad kostar det då att köra otillåtet cabotage i Danmark?
Enligt den danska motsvarigheten till Transportstyrelsen, Færdselsstyrelsen, koster det 35 000 danska kronor (cirka 52 000 SEK) för 1-2 otillåtna cabotage.

Har man kört 3-5 otillåtna cabotage, kostar det 70 000 (cirka 104 00 SEK) och har man 6-9 otillåtna cabotage på sitt samvete får man punga ut med 105 000 danska pengar, vilket motsvarar omkring 155 000 svenska.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-17 12:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Danmark Transportfusket Tungvognscenter Öst Tungvognscenter Syd