Kombitransport för Jysk blev otillåtet cabotage

Ancotrans: ”Polisen skrev ut böter enligt cabotagedirektivet”

Rumänska dragbilar i skytteltrafik i Nässjö under månader väckte frågor. När polisen gör en kontroll, landar det i ett misstänkt otillåtet cabotage med påföljande sanktionsavgift. Ancotrans AB beklagar händelsen och förmedlar underleverantörens förklaring: ”Ett mänskligt fel av en helt nyanställd chaufför som inte hade full insikt i alla rutiner än.”

Under slutet av april fick redaktionen tips om att ett antal rumänska dragbilar flyttar Jysks gods lokalt i Nässjö. Det har de gjort i månader. Att utländska dragare kör mellan olika lager eller mellan järnväg och lager i Sverige, har vi tidigare skrivit om och ibland är uppläggen inte lagliga.

Den 19 maj var Jönköpings yrkestrafikgrupp på plats och stoppade ett av de aktuella ekipagen. Det landade i ett misstänkt otillåtet cabotage med påföljande förskott av sanktionsavgiften om 40 000 kronor.

Eftersom vi vet att fordonen flyttar Jysks gods, kontaktade vi Jysk och fick veta att transporterna sker mellan järnvägen och Jysk lager i Nässjö och att det är kombitransporter. Jysk fick kännedom om det inträffade den 25 maj och tycker naturligtvis inte att det som skett är bra. De gav oss en mejladress till en kontaktperson på Maersk eftersom det är av dem Jysk köper sina transporter och säger att Maersk använder Ancotrans som underleverantör. Något svar från Maersk kom dock inte.

Istället kommer ett mejl från Mogens Røigard på Ancotrans AB som djupt beklagar att transporten av deras underleverantör inte skett enligt deras instruktioner trots att man gett klara besked om att fraktsedel alltid ska medfölja transporten.
– Det är en transport utförd enligt kombidirektivet, men chauffören hade tyvärr inte med sig någon fraktsedel. Det resulterade i att chauffören belades med böter, säger han.
Även underleverantören har beklagat händelsen och förklarat att detta var ett mänskligt fel av en helt nyanställd chaufför som inte hade hade full insikt i alla rutiner än, säger Røigard vidare.

Ancotrans ska i framtiden göra stickprovskontroller för att säkra att deras leverantör fortsatt följer gällande regler och lagar. Underleverantören har skärpt rutinerna så att detta inte ska hända igen.

Mogens Røigards svar väcker emellertid fler frågor. Du skriver att chauffören har fått böter för att inte ha haft dokument med. Hur mycket böter var det?
– Vi har blivit upplysta av underleverantören om att bötesbeloppet var på 40 000 kronor, svarar Mogens Røigard.

Men det handlar ju om en sanktionsavgift på 40 000 kronor. Inte böter. Menar du att chauffören fick betala det eller var det åkeriet?
– Vi har själva inte sett bötesföreläggandet och vet därmed inte om det är åkeriet eller chauffören som har blivit ålagda böter, svarar han.

Dessa fordon, varav det ena stoppades den 19 maj, har under månader observerats i den trafik de kör. Var det en slump att det saknades dokument just den dag polisen var där?
– Transporten är beställd till vår underleverantör och inom ramen för kombidirektivet. Detsamma gäller samtliga transporter som har utförts mellan Nässjö Kombiterminal och Jysk. Utan fraktsedel kunde föraren inte påvisa kombitrafik vid kontrolltillfället och det blev utställt böter enligt cabotagereglerna, säger Mogens Røigard.

De känner heller inte till att någon annan av transporterna fått böter för oegentligheter kopplat till cabotagetrafik.


En personbil med koppling till ägaren av George Trans AB har setts möta upp fordonen vid flera tillfällen. Dragbilarna har dessutom samma färg som George Trans fordon har på företagets hemsida i Rumänien. George Trans har inlett konkurs 1 april 2020. Är de er underleverantör?
– Vår underleverantör är Geos B. Trans SAL som ägs av den person ni kopplar samman med George Trans, säger Mogens Röigard.

Kan Ancotrans garantera att fordonen av ägaren/ägarna innehas på ett lagligt sätt?
– Vi kontrollerar alltid att de leverantörer vi ingår avtal med följer gällande lagar och regler och att de har tillstånd att utföra transporter inom Sverige/EU. Vi utför regelbundet stickprover hos våra leverantörer. Det har vi också gjort i detta fallet och det har visat sig att all dokumentation är i sin ordning. Geos B Trans har också kollektivavtal och utstationeringsavtal med Svenska Transportarbetarförbundet, avrundar Mogens Röigard.

Tommy Jonsson, Transportarbetareförbundet, Ordning och Reda på internationella enheten, bekräftar att ägaren till Geos B Trans har kollektivavtal för det svenska bolaget och var även den första att teckna utstationeringsavtal för det rumänska bolaget med vilket de utför kombitrafik.
– Ägaren vill göra rätt, men det krävs också att åkeriet får rätt information och tillgång till rätt dokument, säger Tommy Jonsson till oss.


Om artikeln

Publicerad: 2020-06-02 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: kollektivavtal Kombitrafik Otillåtet cabotage Transportfusket Utstationeringsavtal