Postnord har rätt:

Får koppla så länge vikter inte överskrids

Proffs redaktion kontaktas av personer som har sett linkekipage, (25,25 meter), dras av tvåaxliga dragbilar från östra Europa. En del av dragbilarna har sett sina bästa dagar. I den här artikeln visar vi två av de ekipage som kommit in till redaktionen. Får de verkligen koppla linkekipage även om de inte är godkända för mer än exempelvis 38 ton?

Det gemensamma för dem som kontaktar oss i detta, är att de framhåller att dessa dragbilar inte får dra linkekipage. ”Vanliga” dragbilar från öst brukar normalt inte vara godkända för mer än 38 ton, säger de och linkekipaget kan vara godkänt för 64 ton. Och visst är det så att det ofta är treaxliga dragbilar som drar linkekipagen.

Vi kontaktar Postnord för att höra om det är vanligt att de använder sig av tvåaxliga dragbilar för linkekipagen och om de är säkra på att dragbilarna uppfyller EU:s krav för den här typen av transporter.

Postnord säger att det i grunden är regelverket för modulsystem som styr vad som får kopplas, eller inte, bakom ett dragfordon.
– Det finns hjälpmedel och mallar där man kan kontrollera hur olika fordonskombinationer fungerar, säger Postnord.
Utan registreringsnummer på bilarna på bilderna, kunde de inte kontrollera just dessa bilar.

Istället tog de ett exempel med en svenskregistrerad dragbil av samma typ som på bilden med samma kombination tillkopplad och systemet ger grönt ljus för den kombinationen.
– Givetvis ska alla som kör för oss uppfylla gällande lagar och regler för fordon och hur de kombineras, liksom andra lagar och regler. Om någon visar sig göra fel hanterar vi det. En schysst transportmarknad ligger i hela branschens intresse, säger Postnord.

En sak Postnord lyfter, är att dessa ekipage transporterar lösliggande paket, det vill säga att godset är inte tungt. Om man kan säga så, frågar vi Transportstyrelsen

Transportstyrelsen berättar att användandet av modulsystem kringgärdas av många olika bestämmelser och regelverk både för kombinationen och för dragfordonen. Vill man gå in i detaljerna, hänvisar de till Trafikförordningen 4 kap 17§ samt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2019:127. Vi ber Transportstyrelsen förenkla.

Vad gäller vikter kan man förenklat säga att det är tre vikter dragfordonet inte får överskrida. Det är lastbilens registrerade totalvikt, släpvagnsvikt och maximalt tillåtna vikter enligt BK tabellen för vägen. Men, får en dragbil godkänd för 38 ton verkligen koppla ett linkekipage godkänt för 64 ton?

Det enkla svaret är ”ja”, förutsatt att dragfordonet uppfyller kraven i föreskrifterna som det hänvisas till och att inga vikter överskrids. Därmed bekräftas Postnords ord om att man inte lastar tungt gods.
– Förenklat beskrivet betyder det att om dragbilen är godkänd för 38 ton, får inte den vikten överskridas och man får lasta därefter, säger Transportstyrelsen.

Man behöver inte endast gå på totalvikten utan kan använda sig av bruttovikten vid kontrollen. Två andra andra exempel på vad som påverkar är hur lasten är placerad och att kopplingskraften inte får överskridas.

Utan registreringsnummer eller mer information, kan Postnord inte göra vidare kontroller av de aktuella dragbilarna på bilderna och andra sådana i liknande uppdrag. Med den information som finns i nuläget, finns det inget att anmärka på.


Om artikeln

Publicerad: 2020-06-26 15:38
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-direktiv Lastvikter PostNord Transportstyrelsen