Continental lanserar mikrowebbplats om bestämmelser för CO2-utsläpp

Continental lanserar mikrowebbplats som förklarar de senaste bestämmelserna för koldioxidutsläpp och VECTO för vagnparksoperatörer i EU.

Continental, teknikföretag och tillverkare av premiumdäck, har precis lanserat en mikrowebbplats som innehåller användbar information om den senaste utsläppsregleringen för tunga fordon och simuleringsverktyget för lastbilar som kallas VECTO – en förkortning för Vehicle Energy Consumption Calculation Tool.

För att bekämpa klimatförändringarna i linje med Parisavtalet, infördes de första förordningarna om koldioxidutsläpp för nya tunga fordon (HDV) av EU-kommissionen under 2019 (EU-förordning 2019/1242). Detta kommer att sänka de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya tunga fordon med 15 procent till 2025 och med 30 procent till 2030 jämfört med referensåret juli 2019 till juni 2020.

Denna förordning gäller för närvarande 4×2- och 6×2-lastbilar med en bruttovikt på över 16 ton, medan en framtida förlängning av förordningen som är under övervägande av Europeiska kommissionen.

För att säkerställa att de ambitiösa minskningsmålen nås, har Kommissionen lanserat simuleringsverktyget VECTO.

På sin nya webbplats om verktyget, strävar Continental efter att ge vagnparkschefer omfattande information om den nya förordningen och vilka konsekvenser den får för dem med tanke på att däcken avsevärt påverkar bränsleförbrukningen och därigenom de koldioxidutsläpp som fordonet genererar.

Du hittar webbplatsen genom att klicka här. Där finner du bland annat videor, infografik och ytterligare bakgrundsinformation.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-18 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Continental Däck koldioxid Parisavtalet Vecto