Infrastruktur är långsiktig investering

I dag presenterade regeringen en välkommen satsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet, men det behövs mer. Vägar och järnvägar är samhällets blodomlopp. Vi borde nu passa på att investera oss ur coronakrisen. Vi hoppas att vi kan se det här som ett första steg i en långsiktig satsning på infrastruktur, såväl drift- och underhåll som investeringar.

Regeringen har i dag meddelat att man avsätter ett extra tillskott på en miljard kronor till järnvägs- och vägunderhåll. Av dessa medel går 300 miljoner kronor till vägunderhåll i landsbygd. Tyvärr är det för lite. Enligt Trafikverkets bedömning, saknas det tre miljarder kronor per år i kassan för att täcka behoven på vägsidan.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.
– Det är mycket välkommet att regeringen satsar på väg- och järnvägsinfrastrukturens underhåll genom extra tillskott på 1 miljard, men det behövs mer. Infrastruktur innebär en långsiktig och helt nödvändig investering och det går inte att kringgå att den kostar. Satsar man inte tillräckligt och ordentligt kommer delar av landet att bli mindre tillgängliga och förutsättningar för att bo och leva och för det lokala näringslivet, ställs på sin spets, säger hon.

Vi borde snarare nu under corona satsa oss ur krisen med att ta tillfället i akt och rusta upp vägnätet för att både vidmakthålla och utveckla vägnätet liksom järnvägsinfrastrukturen.

Tina Thorsell avrundar.
– Sverige är ett litet, exportberoende land i de norra delarna av Europa där väginfrastrukturen är stommen i den svenska transportinfrastrukturen. 8 av 10 persontransporter går på väg och 8 av 10 godstransporter går på väg. Ett illa underhållet vägnät leder till försämrad trafiksäkerhet och på sikt försämrad konkurrenskraft, säger hon.

Hultsteins

Även MRF, Motormännens Riksförbund, tycker det är välkommet , men för lite. Charlie Magnusson på MRF.
– Trafikverket har larmat om att vägstandarden inte kan upprätthållas på delar av landsbygdens vägnät och hastighetssänkningar diskuteras runt om i landet. Regeringen bör återkomma med en realistisk och balanserad satsning på vägunderhåll i de kommande paketen för att få fart på Sveriges ekonomi, säger han.

MRF har föreslagit en satsning på 200 miljarder för att investera Sverige ur krisen. Om det kan du läsa här.

VBG onspot

 

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-19 12:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Infrastruktur Järnvägstransporter Trafikverket Transportföretagen Vägtransporter