Foto: RAC Foto: RAC

Brittiska ”potthål” i vägar, ger ökning av skadade fordon

I Storbritannien fortsätter hål i vägen att skapa både problem och debatt. Vägarna tycks bli allt sämre och med det ökar fordonsskadorna och behovet av bärgning och assistans. Frågan som hänger kvar är om Sverige är bättre på vägunderhållet i detta avseende?

Brittiska RAC patrullerar de brittiska vägarna och säger att de assisterat cirka 3 426 fordon som kan ha fallit offer för de mest potthålstäta vägarna under de första tre månaderna av 2020, vilket är fler än förra året.

Vi har tidigare skrivit om problemet och hur kostnaderna för att reparera potthålen, ställer till det för kommunerna. Och när får kommunerna reparera ett potthål? Frågan som då ställde var när ett potthål är ett potthål och om det skulle vara ett potthål, när är det i så fall stort nog för att kräva reparation?

Tydligen har definitionen inte fastslagits då problemen enligt RAC har ökat med massiva 64 procent sedan 2019.

Under det första kvartalet av 2020 har störningar som orsakats av skadade stötdämpare, trasiga fjädrar och förstörd hjulinställning som kunnat härledas till dåliga vägytor, utgjort 1,5 procent av alla RAC:s uppdrag för enskilda medlemmar.

Även om vintern varit exceptionellt mild i Storbritannien, drabbades man av katastrofala översvämningar mellan november 2019 och februari 2020, vilket säkerligen kommer att avspegla sig på vägytornas kvalitet.

Vill du läsa hela pressmeddelandet, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-06 13:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Potthål Tjälskador Vägassistans Vägunderhåll