Potthål sätter kommuner på pottkanten i England

Vad är att betrakta som ett potthål och när ska det i så fall lagas? Den frågan har undersökts i England där det efterfrågas tydligare definition av vad potthål är.

En analys gjord av hur olika lång tid det tar för en kommun att reparera potthål i vägarna, har lyft fram att det finns ett behov av en nationell potthålsdefinition, rapporterar brittiska Transport News.

Det väcker också frågan om när ett potthål är ett potthål och om det skulle vara ett potthål, när är det i så fall stort nog för att kräva reparation?

Analysen gjordes av RAC Foundation som fann att Cumbria, Flintshire och South Lanarkshire omedelbart måste laga de potthål som utgör störst risk för trafiksäkerheten.


I Harrow har man satt ett
mål för reparationstiden av ett potthål på 30 minuter, medan ytterligare 16 kommuner har för avsikt att lappa ihop hål inom en timme och att klara fem hål på 90 minuter.

Den vanligaste tiden de 79 kommunerna behöver för att agera på de mest brådskande fallen, är upp till två timmar.

RAC Foundation fann att medan 37 lokala vägmyndigheter sade de skulle undersöka vidare om potthålet var mellan 20-30 millimeter djupt, sade 26 att djupet måste vara minst 50 millimeter eller mer.

Kanske en liknande analys behövs i Sverige och vad borde då definitionen av potthål vara och hur lång tid ska det ta att laga dem?

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-11 14:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Potthål RAC Foundation Vägunderhåll