Utan YKB-förlängning stannar samhällsviktiga transporter

"Kombination av förlängning och distansutbildning en väg att gå"

I dag på morgonen har Transportföretagen lämnat in ett remissvar till regeringen gällande giltigheten av yrkesförares yrkeskompetensbevis, YKB. Transportföretagen vill att YKB-intygens giltighetstid ska förlängas och att det ska ges möjlighet till distansutbildning. Allt för att klara den rådande coronasituationen.

I dagsläget är utbildningar och förnyelse av YKB för landets yrkesförare inte anpassat till den rådande situationen då det på grund av coronasmittan inte är möjligt eller önskvärt att bedriva klassrumsutbildning för yrkesförare. Det kan innebära att fler än 10 000 yrkesförares YKB blir ogiltiga och att de därför inte kan utöva sitt yrke. I förlängningen är konsekvensen att transporter kan stanna.

Frågan om yrkeskompetensbevis, YKB är en av Transportföretagens viktigaste frågor under corona. Ett regelverk som möjliggör distansutbildning samt förlänger giltighetstiden för YKB är en förutsättning för många av dagens samhällsviktiga transporter. Därför är det nu välkommet att regeringen öppnar för dialog kring frågan men ingen tid finns att förlora, det brådskar och besked behövs så snart det bara går.

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.
– Läget riskerar att bli allvarligt om samhällsviktiga transporter inte kan utföras. Det handlar om både livsmedelstransporter, läkemedelstransporter och gods till industrin men även om persontransporter med landets bussar. Läget kan bli så allvarligt att 10 000 yrkesförare står utan behörighet om YKB inte anpassas. Vi vill se att regeringen förlänger YKB-intygens giltighet för de som i stunden behöver förnya sina YKB och att utbildningar dessutom ska kunna ges på distans”, säger han.

Ett stort antal EU-länder har redan fattat beslut om att förlänga YKB-intygens giltighetstid. Att Sverige inte gjort det än skapar sämre förutsättningar för landets åkerier att ta sig igenom coronakrisen. Att förlänga YKB är dessutom en åtgärd utan större samhällskostnader. Redan innan coronakrisen var förarbristen en utmaning inom transportbranschen, rådande situation gör läget ännu svårare än vad det hade behövt vara.

Caj Luoma säger att de den senaste tiden haft en konstruktiv dialog med regeringen och ser fram emot skyndsamma beslut. Vi frågar honom varför YKB inte kan göras på distans. Han håller med.
– Men, regeringen har i ett kort svar motsatt sig detta och det är inte helt lätt att förstå detta motstånd, säger han till oss.

Att förnya sitt YKB kräver inget prov, men ett sådant krävs för ett nytt YKB. Det finns olika möjligheter och kanske skulle även nya YKB kunna studeras på distans, men med ett efterföljande fysiskt prov. Genom att förlänga giltighetstiden med sex månader, finns risken att det skapar en svår situation för utbildningsindustrin när alla, när förlängningen hävs, ska studera samtidigt.

Caj Luoma håller med, men ser även behovet av att agera här och nu. Att starta upp distansutbildning sker inte över en natt.
– Här och nu är en giltighetsförlängning den välbehövliga snabba lösningen, men parallellt med den, skulle man kunna starta upp distansutbildning. Då är man rustad för en eventuell förlängning av nuvarande situation och långsiktigt kan det leda till att utbildningssituationen blir hanterbar när undantaget hävs, avrundar Caj Luoma.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-28 10:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Caj Luoma Corona Covid-19 Distansutbildning transporter Transportföretagen YKB