Foto: Girteka Logistics

Girteka Logistics: Ingen strejk

Fredagen den 17 april gick Girteka Logistics ut med att förarnas traktamenten sänkts. Det föranledde protester bland förarna som uppmanade till strejk idag, den 20 april med början klockan 09.00. Nu meddelar Girteka Logistics att inga av deras bilar står stilla vare sig på grund av krisen eller någon strejk.
I detta meddelande får förare som vill strejka, veta att de kommer att förlora jobben. - Helt osant. Vi har inte talat om sådant eller ens haft tankar om sådant, säger Kristian Kaas-Mortensen.
I detta meddelande får förare som vill strejka, veta att de kommer att förlora jobben. - Helt osant. Vi har inte talat om sådant eller ens haft tankar om sådant, säger Kristian Kaas-Mortensen.

Fredagen den 17 april berättade vi om förarnas protester och Girteka Logistics förklarade att man inte sänkt lönerna utan istället korrigerat ner de dagliga traktamentena till laglig miniminivå istället för den högre som betalats ut tidigare.

Girteka berättar att deras fokus är att bevara jobben genom att dra ner på alla utgifter på alla nivåer vilket berör all personal. Även planerade projekt ställs in och och sänkningen av traktamentena är en del av att minska utgifterna.

I ett pressmeddelande idag, berättar de att strejken som varslats om, inte genomförs.

Den temporära sänkningen av traktamentena har förorsakat mycket diskussion bland förarna och media har rapporterat om att det eventuellt skulle genomföras en strejk idag, skriver Girteka vidare. Någon strejk har så vitt de vet, inte inletts, men man säger att man har förståelse för att sänkningen inte var goda nyheter för förarna.

Girteka Logistics skriver att de kommer att fortsätta arbeta tillsammans med förarna för att de ska få all nödvändig information om situationen och tillsammans ska man säkra jobben och undvika trafikstörningar.
– Vägtransporter märker oftast först av när det uppstår ekonomisk kris, men är oftast också först med att återhämta sig efter en sådan och det ser alla 18 000 anställda fram emot, avslutar Kristian Kaas-Mortensen på Girteka Logistics.


Om artikeln

Publicerad: 2020-04-20 09:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Covid-19 Girteka Logistics Strejk Traktamenten