Girteka har sänkt chaufförernas traktamenten

”Vi sänker inte lönerna. Vi korrigerar traktamentena temporärt”, säger Girteka Logistics, men på internet är chaufförerna mycket upprörda och har bestämt tid och datum för strejk. ”Vi respekterar arbetsmiljölagarna, vilket inkluderar anställdas rätt att strejka”, svarar Girteka Logistics.

Redaktionen får läsa ett mejl som Girteka Logistics nyligen skickat ut till sina chaufförer. Där står det att på grund av hotet från covid-19, har deras kunder ställt in transporter eftersom företag i Europa, Ryssland och Skandinavien står stilla samtidigt som arbetslösheten ökar.

Från att företaget har utvecklats, säger de i mejlet att målet nu är att se till att dragbilarna inte står stilla utan istället förses med transporter och att företaget kan behålla alla sina anställda. För att klara det, sänker de transportpriserna och minskar sina utgifter inom alla delar av företaget.

De temporära förändringarna började gälla den 14 april och innebär att de dagliga traktamentena till samtliga chaufförer sänks. Chaufförerna garanteras att traktamentena inte blir lägre än det belopp som Regeringen fastställt och om det finns frågor, ske förarna kontakta sin transportledare.

I en nätgrupp som endast har medlemmar som är anställda av Girteka, gick tongångarna snabbt höga efter att meddelandet skickats ut. Inlägg visar att förarna känner att de tillhör en lika utsatt grupp som läkarna och istället borde få mer betalt för att köra i dessa tider.

Det efterfrågades en strejk, men att det kräver att fler åkerier i landet hakar på och budskapet spreds mellan chaufförer där olika alternativ av strejker diskuteras. Man har nu landat i att ”dra handbromsen” med start klockan 09.00 den 20 april.

Girteka Logistics ger oss ett officiellt uttalande.
”Inga av våra lastbilar står stilla vare sig på grund av covid-19, strejk eller något annat. Girteka, precis som resten av företagen i världen, upplever en betydande påverkan på sin verksamhet. Det innefattar stora minskningar av transportuppdrag och priserna på dessa.

Stora delar av europeisk industri står stilla och Europa upplever en aldrig tidigare skådad finanskris, så även vårt företag. Vi sänker inte chaufförernas löner. Vi har sedan länge betalat ut högre traktamenten än normalt och nu görs en temporär korrigering av traktamentena.

Vi lever i en värld där osäkerheten är det enda som är säkert. Vi kan inte förutse hur länge och hur djup den ekonomiska krisen kommer att vara, men vi vill att dessa temporära korrigeringar ska vara under så kort tid som möjligt.

Vi har en pågående arbetsmarknadssituation där flera av våra chaufförer vill kommunicera med ledningen om de annonserade, temporära förändringarna av deras totala ersättning i samband med covid-19.”

Avslutningsvis frågar vi om det stämmer att de förare som väljer att strejka, kommer att avskedas. Girteka Logistics svarar att de respekterar och följer arbetsmarknadslagarna vilket inkluderar anställdas rätt att strejka. De tror emellertid inte att det kommer att uppstå några driftstörningar.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-17 11:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Covid-19 Girteka Logistics Strejk Traktamenten