Batteridrivna tunga transporter kan bli verklighet

Energikontor Norr har sedan oktober 2019 lett förstudien ”Hållbara tunga transporter i Arktis”, en satsning tillsammans med Kaunis Iron, Volvo Lastvagnar, Wist Last & Buss och Vattenfall. I projektet har man tittat närmare på fossilfria alternativ för långa och tunga transporter.

Projektets syfte har varit att titta närmare på fossilfria alternativ för långa och tunga transporter ur flera perspektiv som teknik, ekonomi, hållbarhet och inte minst möjligheterna för genomförande. Projektet har finansierats av alla deltagarna och Region Norrbotten. Bakgrunden till projektet är Kaunis Irons målsättning att till 2025 bedriva en fossilfri gruvdrift och för det är en stor och viktig faktor att lösa just transporter.

I dagsläget lämnar en lastbil med järnmalmskoncentrat Kaunisvaara var 15:e minut för en enkeltur på 16 mil till Pitkäjärvi. I Pitkäjärvi lastas sedan godset om till järnväg för vidare transport. Dessa transporter orsakar cirka 15 000 ton CO2-utsläpp årligen. Kaunis Irons ambition är att så snart det är genomförbart byta ut hela fordonsflottan till fossilfri drift.


Lars Wallgren, logistikchef Kaunis Iron.
– Vi kommer nu att gå vidare internt med nästa steg i processen, vilket blir att testa batteridrivna transporter med våra krävande förutsättningar. Det är kallt, det är tungt och det är en lång sträcka, men om det fungerar hos oss, så fungerar det överallt, säger han.

Projektgruppen har granskat flera olika alternativ till fossila bränslen och jämfört dem sinsemellan samt undersökt den faktiska genomförbarheten av de olika alternativen. Utfallet överraskade projektgruppen då den lösning som inledningsvis sågs som mest trolig, elväg med laddning under färd, inte visade sig vara det mest intressanta alternativet. Istället har teknikutvecklingen av batterier för tunga fordon gått mycket snabbare än väntat.

För sex månader sedan var alltså bedömningen att alternativet med batterier inte skulle vara gångbart för så tunga transporter som Kaunis Iron kräver. Förstudien har nu, genom dialog med fordonsleverantörer och andra industriaktörer, visat att tekniken ligger långt fram och indikationerna visar att det inom några år kan rulla tunga eldrivna lastbilar på våra vägar som helt drivs med batterier.


Om artikeln

Publicerad: 2020-04-23 10:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Batteridrift Fossilfritt Kaunis Iron Region Norrbotten Vattenfall Volvo Lastvagnar Wist Last & Buss