Stängd olycksdatabas riskerar bli bakslag för trafiksäkerheten

För några dagar sedan stängde Transportstyrelsen tillgången till Strada för cirka 200 organisationer som arbetar med trafiksäkerhet. Detta menar riksdagsledamoten Thomas Morell (SD) kan få konsekvenser för trafiksäkerhetsarbetet och av den anledningen har han idag lämnat in en interpellationsfråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Som Proffs tidigare har rapporterat har Transportstyrelsen dragit in behörigheterna för vissa användare av Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) uttagswebb. Myndigheten bedömer att dessa saknar rättslig grund att ta del av personuppgifterna som finns i Strada.

Thomas Morell har i många år varit medlem i SMC under tiden han körde motorcykel, och han känner till hur intensivt organisationen arbetar med just trafiksäkerhet. Men även andra viktiga organisationer som arbetar med trafiksäkerhet drabbas av Transportstyrelsens beslut, menar Morell.

Beslutet rimmar illa med tidigare uttalanden om att samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och företag är en framgångsfaktor för svenskt trafiksäkerhetsarbete, skriver Thomas Morell och pekar på det faktum att statistik från Strada dagligen används för djupstudier av dödsolyckor.


Han nämner att SMC
efter nästan 60 års framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete stängs ute från statistik som är avgörande för trafiksäkerhetsarbetet för landets motorcyklister. Det menar Morell ”känns ogenomtänkt”.

Tillsammans med SMC är det alltså ytterligare omkring 200 organisationer som drabbas när viktig information kring olycksutvecklingen uteblir. Sverige har en tradition med att frivilliga organisationer arbetar med trafiksäkerhet, och det arbetet har varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken, förklarar Thomas Morell.

”Som ett resultat av Transportstyrelsens beslut tappar vi tempo i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet. Sverige har varit en av de mest framgångsrika nationerna i världen med att bekämpa svåra trafikolyckor, men vi ser nu att exempelvis Norge tar täten när det gäller trafiksäkerhet.”, skriver Thomas Morell och frågar därefter Tomas Eneroth:
”Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ge de organisationer som arbetar med trafiksäkerhet tillgång till relevanta data gällande olyckor på landets vägar?”.

Senast den 18 mars måste ministern svara på frågan.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-04 09:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Interpellation Statistik STRADA Thomas Morell Tomas Eneroth Trafiksäkerhet Transportstyrelsen