Utöver de två fasta toaletterna som alltid funnits tillgängliga för chaufförerna, har man placerat ut fem extra toaletter med tvättmöjligheter. Foto: ICA

ICA om lagret i Västerås: Det finns totalt sju toaletter att tillgå

Restriktioner på grund av Covid-19 har drabbat chaufförer som på last- och lossningsplatser nekas toalettbesök hos företagen de besöker. Ett företag som snabbt dyker upp i kommentarsfälten i sociala media kring ämnet, är ICA och deras stora lager i Västerås där det inte sällan kan ta tid att lasta eller lossa. Coop har valt ett annat sätt att hantera Covid-19 på.
Berth Ek nekades toalettbesök på ICA-lagret och hänvisades till naturen för ändamålet. Foto: Privat
Berth Ek nekades toalettbesök på ICA-lagret och hänvisades till naturen för ändamålet. Foto: Privat

”Förare är inte något som katten har släpat in”, konstaterar Thomas Morell (SD) i en webbartikel. Rösterna som hörs i kommentarsfältet är inte nådiga.
”Jag var på ICA i Västerås och lossade vilket kan ta en bra stund. Blev nekad att låna toan och hänvisad till gräsmattan utanför. När jag frågade var jag skulle tvätta händerna fick jag en axelryckning till svar när jag sade att vi ju kör livsmedel.”
En annan förare kallar det skandal.
”Det är banne mig skandal! Ska vi som hanterar deras gods inte ens få lov att gå på toaletten? Och sedan som grädde på moset inte ens kunna tvätta av händerna om vi nu måste göra det ute. Pinka kan väl gå an, men om man måste göra nr.2?! Skandal skulle man minst sagt kunna kalla det.”

Vi kontaktade ICA:s huvudkontor och berättade om kritiken och skickade skriftliga frågor. Svaren dröjer och medan ICA kollade av läget, kontaktade vi Coop:s huvudkontor. Hur hanterar ni Covid-19 och chaufförerna som kommer till er?
– Som det ser ut idag har vi inte ändrat några rutiner när det gäller tillgång till våra lokaler. Vi är dock tydliga med att kommunicera de riktlinjer som kommit från myndigheter och trycker på god hygien och att man ska hålla avstånd. Det gäller alla våra besökare, inte bara chaufförer, säger Coop.

Vilka direktiv har Coop gett till sina lager som trafikeras av lastbilar?
– De direktiv som har gått ut är generella för alla som besöker Coops lokaler. De gäller hygien och hur man minskar risken för smittspridning och att följa myndigheternas riktlinjer. Vi har också utökat städningen av inte bara toaletterna utan även andra gemensamma utrymmen, avrundar man.

Tillbaka till ICA. Stämmer det att chaufförer inte får komma in på toaletterna inne i byggnaden?
– Att minska risken för smittspridning är en väldigt viktig fråga för alla på ICA i dagsläget. Som en följd av detta har vi i Västerås tillfälligt begränsat tillgängligheten i lagerbyggnaden vilket innebär att personer som inte är ICA-anställda, inte längre kan vistas där. Detta har vi gjort för att minska risken för smittspridning, säger man från ICA:s huvudkontor.

För att fortsatt erbjuda alla chaufförer en god tillgång på toaletter, berättar ICA att man, utöver de två fasta toaletterna som alltid funnits tillgängliga för chaufförerna, har placerat ut fem extra toaletter med tvättmöjligheter.
– Två av dessa fem toaletter är placerade utanför området på en plats där många chaufförer står och väntar på sin inpasseringstid och inne på ICA:s område finns ytterligare två uppvärmda toaletter med handfat och tvål i en separat byggnad som är tillgänglig för alla chaufförer, säger ICA.

Det finns ytterligare tre toaletter utplacerade inne på området vilket innebär att besökande chaufförer har totalt sju toaletter att tillgå. Vid samtliga portar, både varumottagning och utlastning, finns även tillgång till handsprit och ytdesinfektionsmedel för fasta föremål och handskar.

Berth Ek kör frysvaror till ICA:s lager i Västerås och var där senast sistlidna torsdag. Vi berättar för honom vad ICA har svarat om toaletterna och han protesterar.
– På fryssidan har jag inte sett några toaletter och jag har inte heller sett skyltning om var de andra extratoaletterna finns. Och varför berättade inte lagerpersonalen för mig var jag kunde finna en toalett, säger han till oss.
För att ta sig ut och in på lagret, måste man kontakta lagerpersonal vilket i sig kan ta tid och hur långt är det rimligt att man ska gå för att finna en toalett, undrar han.

Vi kontaktar åter ICA och frågar varför personalen inte hänvisat till toalett, om vad som är rimligt avstånd och om det är tydligt skyltat var de extra faciliteterna finns.
– Vi beklagar om informationen kring var och hur många toaletter som finns tillgängliga inte nått fram. Vi kommer att se över på vilket sätt vi kan förtydliga detta och om det finns behov för ytterligare information angående detta, hälsar ICA.

Coop utestänger inte chaufförerna, men alla måste följa restriktionerna. Foto: Coop
Coop utestänger inte chaufförerna, men alla måste följa restriktionerna. Foto: Coop

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-31 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförer Coop Covid-19 ICA Toaletter