Gasum öppnar tankstation för gas i Umeå

Det nordiska tankstationsnätverket för gas expanderar i och med att Gasum öppnar sin nionde tankstation i Sverige. Det är den första gasstationen i Umeå och den betjänar både tunga fordon och personbilar. Samtidigt är den en viktig del av Gasums planer på att bygga ett nätverk med 50 tankstationer för tunga fordon i Norden fram till början av 2020-talet. Det växande stationsnätverket besvarar den ökande efterfrågan på landsvägstransporter med låga utsläpp.

Den nya tankstationen ligger i ett tungt trafikerat område där bränsleförbrukningen är hög och behovet av rena bränslelösningar snabbt ökar, skriver Gasum i ett pressmeddelande.

Det är dessutom den första tankstationen för gas i Umeå och invigningen ägde rum idag den 5 februari. Stationen betjänar både tunga fordon och personbilar.

Tunga fordon kan tanka flytande biogas (LBG) och flytande naturgas (LNG), medan komprimerad naturgas (CNG) och biogas (CBG) passar personbilar, distributionsfordon, avfallstransporter och bussar.
– Allteftersom nätverket av tankstationer expanderar blir gas tillgängligt för fler aktörer inom transportsektorn, vilket i sin tur ökar efterfrågan på gas. I slutet av förra året öppnade vi en ny tankstation i Östersund, som tillsammans med stationen i Umeå kommer att göra det möjligt att använda gasdrivna fordon över hela Sverige, säger Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum.

Det ökade antalet nya stationer är en nyckelfaktor för att minska utsläppen, i synnerhet inom segmentet tunga transporter, menar Gasum. Tunga transporter står för närvarande för upp till 30 procent av koldioxidutsläppen från vägtransporter i Europa.


Enligt de nya utsläppsmål som
EU införde 2019 ska utsläppen av växthusgaser från tunga fordon minskas med 30 procent fram till 2030. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer.
– Att använda renare bränslelösningar är en viktig del av Sandahls miljöstrategiska arbete. De nya tankstationerna är viktiga eftersom de gör att vi kan minska våra utsläpp och uppfylla kundernas behov av logistikkedjor med låga utsläpp. Jag är glad över att vi kan använda lastbilar som drivs med LNG i Umeå,” säger Johan Ebefors, vd på Sandahls Goods and Parcel.

Gasum förklarar att LNG är en konkurrenskraftig bränslelösning för att minska utsläppen omedelbart, eftersom livscykelutsläppen av koldioxid är över 20 procent lägre än för fossil diesel.

På tankstationen i Umeå kan man också tanka flytande biogas, LBG, som produceras av bioavfall enligt principerna för en cirkulär ekonomi. I och med att det är den första tankstationen för gas i regionen skapar den en bas för ytterligare biogasinvesteringar i regionen och erbjuder en renare bränslelösning för lokala företag och för kommunen.

Med LBG, menar Gasum, är det möjligt att minska koldioxidutsläppen med upp till 85 procent jämfört med fossil diesel. LBG kan användas i samma infrastruktur som LNG, vilket gör övergången till LBG enkel och kostnadseffektiv.
– Biogas är ett förnybart bränsle med hög prestanda. Nya tankstationer ökar användningen av biogasdrivna fordon, vilket är varför den nya stationen inte bara är viktig för Umeåregionen, utan för hela Sverige, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare för BioFuel Region AB i Umeå.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-05 12:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen CBG CNG Företagsnyheter Gasum LBG LNG Miljö