Baker Åkeri AB får sanktionsavgift på 375 000 – ”De räknar som tjuvar”

Efter att Transportstyrelsen gjort en företagskontroll på det västsvenska åkeriet fick företaget ett krav på sanktionsavgift om totalt 374 926 kronor. Att det inte blev en större summa kan de tacka ”1-procentstaket” för. Om det inte hade funnits så hade summan hamnat på hela 1 625 500 kronor.

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

Transportstyrelsen skriver i sitt beslut att man funnit att flertalet av åkeriets förare har kört på ogiltiga kort, vilket myndigheten ser mycket allvarligt på.

Transportstyrelsen har påfört överträdelse ”föraren innehar eller använder fler än ett förarkort” varje gång det ogiltiga kortet används. Man har även påfört överträdelse ”föraren framför fordonet med annans förarkort” för de tillfällen ogiltiga kort använts samtidigt som förarens giltiga kort.

Myndigheten har sedan slagit samman den totala arbetstiden för de förare som kört på både sitt giltiga och ogiltiga kort då man utgått från att det är samma person som kört.

Åkeriet i fråga, Baker Åkeri AB med säte i Göteborg, har svarat Transportstyrelsen och man tycker att de gör en orättvis bedömning och att beloppet är oskäligt. Transportstyrelsen tycker tvärtom – de anser inte att avgiften skulle vara oproportionerlig i förhållande till överträdelserna som skett. Inte heller anser man att det har framkommit något annat i ärendet som leder till att åkeriet helt eller delvis ska befrias från sanktionsavgift.

Åkeriet menar vidare att man ”har gjort förbättringar i systemet för att minska framtida potentiella överträdelser”. De säger också att det råder brist på förare och att de försöker anordna möten för att förklara risker i trafiken, men att det är svårt att hålla koll på alla förare.


I åkeriets inlaga till
Transportstyrelsen skriver de att de har gått igenom allt material. De konstaterar att det stämmer att förare har kört med dubbla förarkort men att detta upptäcktes för sent. Åkeriet har nu, enligt inlagan, avskedat fem av de aktuella förarna. Resterande förare har fått skriva på ett papper där de lovar att de inte ska köra med ogiltiga förarkort fler gånger.

Transportstyrelsens företagskontroll omfattar tidsperioden 1/9 till den 31/10-2018. Under den perioden har man kunnat konstatera att en förare haft eller använt fler än ett förarkort vid 159 tillfällen. Vid 56 tillfällen har en färdskrivare som inte besiktats av en godkänd verkstad använts. Vid 13 tillfällen har en förare framfört fordon med en annan förares förarkort.

Likaså har man anmärkt på flera andra överträdelser så som otillräcklig dygns- och veckovila samt för långa körtider. Vid 20 tillfällen har företaget dessutom inte gjort uppgifter tillgängliga för kontroll, står det att läsa i Transportstyrelsens beslut.

Proffs kontaktar åkeriet. Det är en bedrövad Salah Baker som svarar på våra frågor och säger att ja, de har gjort fel, men han är bekymrad över Transportstyrelsen sätt att utföra företagskontroller. Kontroller som är viktiga.
– Men de är naiva och många små fel leder till stora konsekvenser medan exempelvis utländska åkerier har möjligheten att komma undan. Transportstyrelsen kränker svenska åkerier och försvagar deras konkurrensförmåga. Andra länder skrattar åt oss, säger han och nämner även YKB.


Hur kan ni inte ha märkt
att det körts med dubbla förarkort?
– Vi har haft förare, som nu är uppsagda, som kört inte bara för oss och de har blandat ihop förarkorten när de kört för oss, förklarar han.

Det är andra gången åkeriet påförs höga sanktionsavgifter av liknande anledningar och liknande belopp. Den gången var det enligt Salah Baker en trafikledare som misskötte sig och som fick sluta. Det har varit svårt att återhämta sig och de förändringar av rutiner som då gjordes, räckte alltså inte till.

Åkeriet har hittills haft 20-talet fordon och man har beställt gasbilar, men nu kommer ett antal fordon att säljas, förare kommer att sägas upp och han kommer att börja köra själv också. Åkeriet anställer endast förare bosatta i Sverige, men det är svårt att hitta riktigt bra förare idag, säger Salah Baker.

Framtiden säger han blir tuff, men att Sverige har myndigheter och system som måste respekteras.
– Men jag hade gärna sett att Transportstyrelsen haft anställda som har verklig kunskap om transportbranschen och inte bara tittar på datorskärmen. Transportstyrelsen har system som de inte själva verkar förstå sig på alltid.

Transportstyrelsens beslut har vunnit laga kraft. Vad säger du om beloppet ni ska betala, kommer ni att klara det?
– När Transportstyrelsen räknar ut sanktionsavgifterna, räknar de som ”tjuvar”, men vi måste klara det här och det innebär förändringar i verksamheten, avrundar Salah Baker.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-17 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Baker Åkeri AB Förarkort Företagskontroll Kör- och vilotider Tillsynsärende Transportfusket Transportstyrelsen