Böterna för de slitna däcken blev 2 000 kronor till föraren och 3 000 kronor till åkaren. Foto:Tungvogncenter Øst, Midt- og Vestsjællands Politi

Svensk chaufför utan körkort körde för norsk åkare utan tillstånd i fordonet

Lördagen den 4 januari stoppade Tungvogncenter Öst ett norskregistrerat ekipage. Föraren var en 27-årig svensk man från Sverige. Han kunde inte visa upp vare sig körkort eller något av de andra nödvändiga dokumenten. Lägg därtill överträdelser av kör- och vilotiderna samt riktigt dåliga däck. I fordonet fanns inte heller dokument som visade att åkeriet hade tillstånd att bedriva åkeriverksamhet.

Vid kontroll av förarkortet fann man tre kör- och vilotidsöverträdelser och färdskrivaren visade att det vid två tillfällen körts utan att ett förarkort varit isatt.

Svensk polis kontaktades. De kunde informera att den 27-årige chauffören inte hade körkortsbehörighet för fordonet han framförde och hans YKB hade gått ut i maj 2019.

Dessutom hade mannen fråntagits rätten att framföra tunga fordon då han tidigare haft en hastighetsöverträdelse på över 40 procent. Sedan dess har föraren vid tre tillfällen i Sverige påkommits med att köra trots att han inte får köra.

Genom att jämföra kör- och vilotiderna med polisens igenkänningssystem för registreringsskyltar, konstaterades det att mannen hade kört lastbil tre gånger mellan den 17 december 2019 till den 4 januari 2020. Därmed blev det stopp för vidare färd även i Danmark.

En husrannsakan av hytten genomfördes utan att man fann ytterligare bevis, men inför fullbordat faktum tog mannen till sist fram sitt körkort vilket han gömt i sina byxor.


Föraren anklagades för:
– Körning utan körkort vid tre tillfällen
– Kört utan förarkort i färdskrivaren två gånger
– Tre överträdelser mot kör- och vilotiderna
– Fel och brister (två nedslitna däck)
– Bristande chaufförsutbildning (YKB)

Åkaren anklagades för:
– Bristande arbetsgivaransvar vid två tillfällen då det körts utan förarkort.
– Bristande arbetsgivaransvar för kör- och vilotider
– Körning utan åkarlicens i fordonet
– Bristande arbetsgivaransvar för bristande chaufförsutbildning
– Ägaransvar i samband med de slitna däcken.
– Att inte ha betalat vägavgift vid tre tillfällen

Åkaren erkände samtliga punkter.


Åkaren skickade sedan en ny chaufför från Norge till Danmark för att ta över och informerade då om de två slitna däcken. Den nya chauffören berättade att han fått lift med ett av åkeriets andra fordon. Men, chauffören hade inte registrerat ”annat arbete” för resan till Danmark vilket både han och åkaren blev rapporterade för.

Nästa dråplighet är att de två däcken som skulle bytas ut, inte hade bytts. Istället hade två andra däck bytts på ekipaget.

Senare samma dag kom två män till polisen och berättade att felaktigheterna hade åtgärdats, men fortfarande hade vägavgiften inte betalats vilket åkaren rapporterades för igen.

Allt som allt förväntas den totala kostnaden för samtliga överträdelser landa på 112 000 danska kronor (cirka 151 000 svenska) plus tre månadslöner för chauffören som inom 30 dagar kört utan körkort i Danmark vid tre tillfällen.