Körkortsåterkallelserna ökade under 2019

Körkortsåterkallelserna ökar

Under 2019 fattade Transportstyrelsen beslut om att återkalla 36 692 körkort vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år då 34 617 körkort återkallades. Den största procentuella ökningen sker i återkallelsegrund 1 vilket i huvudsak betyder rattfylleri eller drograttfylleri. Ökningen i den kategorin var 13,1 procent.

Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.
– Vi ser ett ökat inflöde av ärenden från Polisen vilket förklarar ökningen av antalet återkallelser. Fler förare fastnar i kontrollerna, säger hon.

Det finns stora variationer mellan länen i landet när det handlar om hur antalet återkallelser förändrats mellan 2018 och 2019. I majoriteten län ökar antalet återkallelser där Uppsala och Norrbottens län sticker ut med ökningar på 15,6 procent och 12,4 procent. Men i vissa län minskar antalet återkallelser. Störst minskning sker i Blekinge och Dalarnas län med 6,7 procent och 4,9 procent.

Åsa Bergqvist avrundar.
– Vi kan konstatera att inflödet av körkortsärenden varierar mellan länen, så har det även varit under tidigare år. Det finns en tydlig koppling mot Polisens arbete som kan skilja sig åt i olika delar av landet och därmed ge en viss förklaring till skillnaderna, säger hon.

Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Om artikeln

Publicerad: 2020-01-27 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Drograttfylleri Körkortsåterkallelese Polisen Rattfylleri Transportstyrelsen