Volvo öppnar orderböckerna för sina eldrivna lastbilar

Nu börjar Volvo sälja FL Electric och FE Electric i Sverige och andra utvalda marknader i Europa. De eldrivna lastbilarna med kapacitet för en totalvikt på upp till 27 ton, möter de ökande behoven av hållbara transportlösningar i framför allt stadsmiljöer.

Frånvaron av avgasutsläpp och sänkta ljudnivåer genom ellastbilar skapar stor potential i stadsmiljöer. För det första gör de låga ljudnivåerna det möjligt att leverera gods och samla in sopor tidiga morgnar, sena kvällar eller till och med nattetid, vilket bidrar till att förbättra transportlogistiken och minska trafikstockningar under rusningstid.

För det andra skapar ellastbilar, genom bättre luftkvalitet och minskat buller, nya möjligheter för stadsplanering och trafikflöden. En ellastbil kan till exempel användas i lastningsområden inomhus och i miljözoner.
– Global urbanisering kräver urban logistik och lastbilstransporter med noll utsläpp och minskat buller, och det brådskar. Med Volvo FL Electric och Volvo FE Electric kan vi möta dels de stränga miljökraven såväl som de höga affärsmässiga kraven från våra kunder, säger Jonas Odermalm, Strategiansvarig för Electromobility på Volvo Lastvagnar.

En utmaning är att maximera nyttolasten samtidigt som körsträckan optimeras.
– Volvo Lastvagnars lösningar kommer att baseras på individuella affärsbehov som tar hänsyn till ett antal faktorer, som exempelvis körcykler, lastkapacitet och ruttanalyser, för att kunna använda batteriernas prestanda på det mest effektiva sättet, fortsätter Odermalm.


FL Electric och FE Electric har
utvecklats i nära samarbete med utvalda kunder som är verksamma i Göteborg. Deras feedback har enligt Volvo Lastvagnar varit mycket positiv, och de förare som kört lastbilarna är särskilt imponerade av drivlinans prestanda, den sömlösa accelerationen och hur tysta lastbilarna är.
– Samtidigt som kundfeedbacken har varit positiv är det tydligt att infrastrukturen för laddning fortfarande är under utveckling i de flesta städer. Vi arbetar sida vid sida med både offentliga och privata partners för att enas om en långsiktig strategi för hur laddinfrastrukturen ska expandera. Men det är uppenbart att utvecklingstakten för laddinfrastruktur måste öka, påpekar Jonas Odermalm.

För att kunna adressera klimatförändringar kommer det att krävas tillgänglighet av flera olika drivlineteknologier, menar man hos Volvo Lastvagnar.
– Elfordon som laddas med förnybar elektricitet, är verkligen ett kraftfullt steg mot en mer hållbar distribution i städerna. Det kommer dock inte att vara en ensam energikälla som kan svara upp mot klimatutmaningen och andra miljöfrågor. Olika typer av transporter kräver olika typer av drivlinelösningar, sammanfattar Jonas Odermalm.

Försäljningen av Volvos ellastbilar startar nu i Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz, Frankrike och Nederländerna. Serieproduktionen är planerad till mars 2020. Initialt är volymen begränsad, men kommer att öka successivt, meddelar Volvo lastvagnar i ett pressmeddelande.

FL Electric har kapacitet för totalvikt på 16 ton och FE Electric, 27 ton.

Foto: Volvo Lastvagnar AB

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-06 10:43
Kategori:
Taggar: Alternativa bränslen Eldrift FE Electric FL Electric Miljö Volvo Lastvagnar