Vlantana: Vi erkänner att vi har gjort fel

Det har stormat runt Vlantana en tid och det med rätta. Vlantana Norges ledning medger att de felaktigheter som påkommits i företaget stämmer. Särskilt felen som rör arbetstiderna. En representant säger till lastebil.no, att man inte hade tillräckliga kunskaper om regelverket.

I en artikel av lastebil.no, erkänner Vlantana Norges ledning att man gjort fel och ägarrepresentant Tomas Stonys framhåller att man saknat tillräckliga kunskaper om det norska regelverket. Även Proffs har haft kontakt med Vlantana under processen och fört dialog i väntan på ett resultat av undersökningarna.

De anställda som öppnade ärendet, har ingått en förlikning med Vlantana Norge, men det förändrar inte att det som skett inte borde ha skett och för ett så stort internationellt företag, finns det inga verkliga ursäkter. Frågan är hur de tänker agera nu för att det inte ska kunna upprepas.

Proffs har fått ta del av två officiella uttalanden idag. Ett till media och ett till deras samarbetspartners i vilka de berättar vad som skett, vad som ligger bakom och vilka åtgärder de nu vidtar.

Vlantana skriver till media att som en följd av norska Arbejdstilsynets utredning har man nu anställt advokat Sandra Latotinate som även ska ingå i styrelsen.
– De aktiva åtgärder som nu ska vidtas av ledningen, gör att företagets verksamhet framledes kommer att utföras i enlighet med norsk lagstiftning, skriver man i uttalandena.

Som styrelsemedlem kommer hon att ha möjlighet att kontrollera genomförandet.

För mer öppenhet vill Vlantana Norge att chaufförerna ska vara aktiva i de norska fackföreningarna. Företagets förare har nyligen valt sin egen representant som ska representera deras intressen i dialog med företagets administration och styrelse.

Till sina samarbetspartners skriver Vlantana Norge bland annat att de, efter Arbejdstilsynets varningar efter att felaktigheterna upptäckts, innan den 25 mars 2020 måste uppvisa dokument som styrker att man från och med 1 januari har rättat till alla felaktigheter.

Även här medger de att de saknat tillräckliga kunskaper om den norska lagstiftningen inom dessa områdena. De tar fullt ansvar för detta och förstår sin skyldighet att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs.

Man har gjort förändringar i administrationsteamet hos Vlantana Norge och då utsett Terje Larsen till ny generaldirektör med uppgift att garantera att driften kommer att ske enligt gällande lagar och förordningar.

Man framhåller att det som skett kommer att rättas till utan dröjsmål och att man ansökt om medlemskap i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Det tar åratal att bygga upp ett förtroende, men endast sekunder att riva ner det. Proffs kommer att följa Vlantana Norges väg vidare

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-26 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbejdstilsynet Lastebil.no NLF Transportfusket Vlantana Vlantana Norge