Foto: Calypso Nikolaidis-EU

EU vill införa ny märkning av däck. Informellt beslut redan fattat

Det nya märkningssystemet för däck för lastbil och andra fordon, syftar till att öka konsumentens medvetenhet, bränslebesparingar, trafiksäkerheten och minska bullerföroreningar.

EU-parlamentariker samt EU:s regeringar har gjort en överenskommelse om nya märkningsregler för däck, meddelar man i ett pressmeddelande. Lagstiftningen godkändes informellt av ledamöterna från industri- och forskningskommittén och det finska Presidency of the Council, under onsdagskvällen.

Enligt de nya reglerna, måste märkningen ange däckets bränsleeffektivitet, grepp på våt vägbana samt externt buller under körning. Information om snö- och isprestanda kan också inkluderas på etiketten med piktogram.

Etiketten kan tillföras mer information i framtiden. Information som exempelvis uppgifter om körsträcka och förslitning allt eftersom nya testmetoder blir tillgängliga.

Etiketterna måste vara tydligt synliga för kunderna och alltid finnas där däck säljs, även online och det ska även finnas en QR-kod för enkel skanning.

Syftet med det nya lagförslaget, som fortfarande väntar på att antas formellt, är att öka konsumenternas medvetenhet och att förbättra marknadsövervakningen i hela EU för att erhålla de potentiella fördelarna för miljö, hälsa och säkerhet. Däckslitage är en betydande orsak till att mikroplaster som är skadliga för miljön kommer ut.


Det nya märkningssystemet ska också gälla tunga fordon (så kallade C3-däck), som för närvarande inte omfattas av EU:s märkningskrav. Frakt står för en stor andel av växthusutsläppen från transporter.

Eftersom C3-däck förbrukar mer bränsle och körs fler kilometer per år än C1-däck (personbilar) och C2-däck (lätta nyttofordon), har de större potential när det gäller att minska bränsleförbrukning och utsläpp.

Nästa steg är nu att det informella avtalet måste godkännas av EU-parlamentets industrikommitté. Om så sker, kommer den nya märkningen att tillämpas från och med den 1 maj 2021.

Det nya märkningssystemet kan leda till en minskning om 10 miljoner ton koldioxidutsläpp och till en ökad omsättning på 9 miljarder euro. Den nya förordningen om märkning av däck, kommer att ersätta 2009 års däckmärkningsförordning när den träder i kraft.

Vill du läsa mer detaljer om detta, gör du det här.


Om artikeln

Publicerad: 2019-11-15 13:36
Kategori: Nyheter
Taggar: C3 Däckmärkning EU Piktogram QR-kod