QR-kod

Listar alla artiklar taggade med: QR-kod

EU vill införa ny märkning av däck. Informellt beslut redan fattat

Det nya märkningssystemet för däck för lastbil och andra fordon, syftar till att öka konsumentens medvetenhet, bränslebesparingar, trafiksäkerheten och minska bullerföroreningar.