Foto: Proffs, arkiv Foto: Proffs, arkiv

Samarbete med Gränspolisen avslöjar fler falska förartillstånd

I Göteborg ser trafikpolisen allt fler fall av tredjelandsförare som antingen helt saknar förartillstånd eller visar upp falska sådana. Det är ett brott mot yrkestrafiklagen. Företeelsen har initierat ett samarbete mellan Gränspolisen och trafikpolisen i området som har lett till att förövare direkt kan hanteras både utifrån utlänningslagen och för brott mot yrkestrafiklagen.

Yrkestrafikveckan i Sverige pågår för fullt just nu. Yrkestrafikgrupperna får under veckan helt fokusera på sin linjeverksamhet, det vill säga att utföra kontroller av fordon och yrkestrafikfordon samt dess förare. Vi talar med trafikpolis Kjell Andersson i Göteborg, som berättar att man samarbetar med Gränspolisen.

Samarbetet är inte något som har specifik anknytning till yrkestrafikveckan, berättar Kjell Andersson, utan initierades för en tid sedan då Gränspolisen arbetade vid Port 6 i Skandiahamnen, Göteborg.
– Bland annat kontrollerade de två svenska fordon. Förarna som var från Makedonien och Serbien, saknade helt förartillstånd, säger han.

Tredjelandschaufförer kommer från länder utanför EU och för att få köra yrkesmässig trafik inom EU, måste de ha förartillstånd. Vi har vid flera tillfällen skrivit om att en del EU-länder, bland annat Polen, mycket frikostigt delar ut sådana tillstånd vilka ger ett carte blanche in på den Västeuropeiska arbetsmarknaden.

När Gränspolisen träffar på dessa fall, tas personerna i förvar enligt utlänningslagen och får ibland omgående lämna landet. I andra fall får de ett par dagar på sig att packa sina saker först.
– Men de hanterar ärendena endast som utlänningsärenden och vi, när vi träffar på dem, hanterar dem endast enligt brott mot yrkestrafiklagen, säger Kjell Andersson.
Det nya som samarbetet medför är att de direkt på plats kan hantera ärendena från två håll samtidigt.

De har redan arbetat tillsammans vid flera tillfällen.
– Gränspolisen står vid exempelvis Port 6 och vi uppe vid kontrollplatsen i Arendal. Gränspolisen kan kalla på oss om de får in ett sådant ärende och vice versa, säger Andersson.
Detta skapar ett helhetsgrepp om överträdelsen.

Tycker du att antalet förare utan förartillstånd alternativt förfalskade tillstånd, har ökat?
– Ja, det tycker jag. Bara under ett par veckor påträffade Gränspolisen ett tiotal fall som de tog i förvar, säger Kjell Andersson. Det är också möjligt att vi tidigare missat en del av dem.

I samarbetet med Gränspolisen tillkom en användbar resurs i form av dokumenttekniker.
– Gränspolisen har dokumenttekniker som är specialutbildade på att avgöra dokuments äkthet och Göteborgs Gränspolis har en kille som är mycket duktig på det, säger Kjell Andersson.
Den specialkompetens på dokument som de teknikerna har, kan man inte förvänta sig att polisen ska ha.

Senast Kjell Andersson hanterade ett förfalskat tillstånd var det ett bulgariskt sådant som en makedonsk förare visade upp.
– Ofta är föraren inte medveten om att det är förfalskat. De har fått det i handen när de börjat köra, säger han.

Straffet för en förare som saknar giltiga förartillstånd är utvisning. Om de har förartillstånd, men inte kan visa upp det, blir det böter. Var finns åkeriets ansvar och vilket straff kan ett åkeri få?
– Om åkeriet har anställt en förare som helt saknar förartillstånd, rapporteras åkeriet, men när det gäller exempelvis Bulgarien, finns det inte mycket rättshjälp att hoppas på.

Som vi tidigare skrivit om, rapporterar polisen ärenden som exempelvis dessa, via Transportstyrelsen som behörig myndighet, till ERRU som är ett digitalt samarbete inom EU där det utbyts information. Medlemsländerna har återkopplingsplikt kring ärenden som berör deras medborgare. Däremot kan vi inte med säkerhet veta att begärd åtgärd mot till exempel ett bulgariskt åkeri som anställt förare utan tillstånd, faktiskt genomförs.

En strimma ljus finns dock eftersom utlänningslagen innefattar sanktionsmöjligheter. En sanktionsavgift kan tas ut på plats i det land överträdelsen begås.
– Vi håller på att titta på detta nu och som vi ser det just nu, kan det handla om en sanktionsavgift på över 40 000 kronor för ett åkeri som anställer förare utan förartillstånd, avrundar Kjell Andersson som återkommer om detta.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-16 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: ERRU Förartillstånd Göteborg Gränspolisen Trafikpolisen Utlänningslagen Yrkestrafiklagen