Pia Nilsson (S) motionerar om vikten av en ändamålsenlig trafikpolisorganisation

Inom åkeribranschen finns en mängd oseriösa företag som struntar i schysta villkor och en säker arbetsmiljö men som konkurrerar på samma marknad som seriösa åkeriföretag där goda villkor och ett stort säkerhetstänk är norm. Vi ser att många chaufförer anställs till svältlöner och hur regler bryts. Detta är både en trafik- och arbetsmiljöfara. Det menar Pia Nilsson (S) i en motion som hon lämnat in idag.

Vidare skriver Pia Nilsson; ”I budgetpropositionen 2017 tillfördes extra medel till Polismyndigheten för att bland annat förbättra insatserna när det gäller kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon.”.

Förvisso landade pengarna uppenbarligen inte där Nilsson och hennes partikollegor menade. Polismyndigheten har tagit emot 75 av de totalt 100 miljonerna, men inom trafikpolisen har man inte sett röken av det ekonomiska tillskottet. Åtminstone har man inte kunnat berätta om hur medlen har förvaltats, med undantag för 2,6 miljoner kronor som eventuellt kan ha tagits från de hittills tillskjutna pengarna, enligt vad tidningen Proffs efterforskningar har visat.

Pia Nilsson beskriver att trafikpolisen fyller en central funktion för att skapa ordning och reda på våra svenska vägar. Att vara trafikpolis är en komplicerad och krävande tjänst som kräver bred ämneskunskap som vanligtvis tar flera år att arbeta upp. Inom trafikpolisens område ryms alltifrån att säkerställa att nollvisionens delmål nås till att kontrollera att den lastbilstrafik som rullar på våra vägar uppfyller EU-reglerna om cabotage.


Vidare konstaterar hon i sin
motion att antalet trafikpoliser under de senaste decennierna har minskat kraftigt. ”I början av 1980-talet fanns ca 1 500 trafikpoliser. Idag är antalet cirka 350 samt ett 50-tal bilinspektörer. Vi konstaterar att antalet trafikpoliser även i Västmanland följer denna negativa trend.”

”Ett lyckat effektiviseringsarbete, genom exempelvis införandet av fartkameror, har gjort att vi har kunnat ha fortsatt säkra vägar i Sverige trots allt färre trafikpoliser. Hastighetskameror kan däremot inte ersätta trafikpolisernas kontroll av den tunga yrkestrafiken, efterlevnaden av EU:s cabotageregler eller kontrollen av kör- och vilotider. ”, förklarar Pia Nilsson och fortsätter:

”Att skapa bättre ordning och reda i yrkestrafiken är en prioriterad fråga för oss Socialdemokrater. Den osunda konkurrensen ska bort, för i Sverige ska schysta villkor och ordning och reda gälla, såväl på vägarna som i resten av samhället. ”

Pia Nilsson vill att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att polisen har en ändamålsenlig organisation för trafikpolisverksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-01 14:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Pia Nilsson Politik Riksdagsmotioner Socialdemokraterna Trafikpolisen