Lastsäkringsbrister är vanliga vid kontroller av lastbilstrafiken. Inte endast i hamnarna.

Otillåtna avfallstransporter avslöjades när myndigheter samverkade vid hamnkontroll

I förra veckan var det en inte helt blygsam ”välkomstkommitté” som mötte trafikanter och resenärer som antingen kom till Sverige eller som hade för avsikt att lämna landet via färjorna i Helsingborg. En samverkanskontroll mellan fem myndigheter innebar en samlad kompetens med resurser att hantera de flesta ärenden som kunde tänkas bli aktuella.
En lastbil med färsk lax på väg söderut i Europa läcker ordentligt med smältvatten från isen i packlådorna. Livsmedelsinspektörer från kommunen kontaktades. Det visade sig att vid kontrolltillfället låg temperaturen inuti lastutrymmet inom gränsvärdena. En halvtimme efter den här transporten kom nästa last med lax och smältvatten.
En lastbil med färsk lax på väg söderut i Europa läcker ordentligt med smältvatten från isen i packlådorna. Livsmedelsinspektörer från kommunen kontaktades. Det visade sig att vid kontrolltillfället låg temperaturen inuti lastutrymmet inom gränsvärdena. En halvtimme efter den här transporten kom nästa last med lax och smältvatten.

Under onsdagen i förra veckan hade en rad myndigheter mobiliserat sig vid färjeterminalen i Helsingborg. Främst hade man siktet inställt på att kontrollera godstrafiken på väg in och ut ur landet. På plats fanns representanter för trafikpolisen, länsstyrelsen, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.
– Vi från trafikpolisen kontrollerade till exempel fordonsbrister, lastsäkring och farligt gods. De två senare kontrollerades även av Kustbevakningen, förklarar Farid Umeflod som är gruppchef på trafikpolisen i Helsingborg.

Han tillägger att länsstyrelsens uppgift var att titta närmare på avfallstransporter.
– Det finns ju en hel del regler kring den typen av transporter. Och vi hittade ganska många sådana så länsstyrelsen fick en hel del att göra. Många hade brister i dokumentationen.

I en av avfallstransporterna hade man till exempel smugit in även farligt avfall, vilket de inte hade sökt tillstånd för.
– Man hade dolt det farliga avfallet i lasten vilket slutade med en anmälan om miljöbrott. Transporten fick inte heller fortsätta, säger Farid Umeflod.

Transporten hade mycket väl kunnat få lov att utföras om transportören hade ansökt om tillstånd. Varför är det så viktigt att ansöka om sådana tillstånd om vi pratar rent generellt?
– Anledningen är att man vill förhindra att avfallet i slutändan hanteras olagligt, till exempel att avfallet grävs ner i skogen, dumpar det i havet eller att man exporterar det till tredje land där man kanske inte kan ta hand om det på rätt sätt, förklarar Farid.


Miljöbrott är för övrigt ett av
den europeiska polisorganisationen Europols prioriterade områden de kommande två åren. Anledningen är att brotten ofta är svåra att upptäcka och straffen låga, vilket gör den här typen av brottslighet lönsamt, ibland lika lönsamt som handel med droger, enligt Europol.

Den svenska regeringen skrev i ett pressmeddelande i våras att den illegala avfallsexporten är ett växande problem i Sverige – och i resten av världen. Verksamheten har ofta kopplingar till annan grov brottslighet så som skattebrott, penningtvätt samt narkotika- och människosmuggling.
– Avfallstransporterna behöver övervakas och kontrolleras noga så att avfallet inte hamnar i länder där avfallslagstiftningen eller kontrollen är bristfällig. Idag går det att tjäna pengar på illegala avfallstransporter och det är sällan man blir upptäckt. Därför behöver vi ändra lagstiftningen för att förhindra olaglig avfallsexport, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i pressmeddelandet.

Men det är mer än skärpta lagar som måste till. Även myndigheterna måste stå rustade för att ta hand om eventuella beslag. Att ta hand om farligt avfall kräver både personlig skyddsutrustning, emballage och platser att förvara miljöfarligt avfall på. Något som Farid Umeflod och hans kollegor blev varse i onsdags.
– Det tog en stund men vi löste problemet, förklarar Farid utan att avslöja några detaljer om hur det gick till.

De komplicerade reglerna som omgärdar avfallstransporter hade kanske avskräckt vem som helst för att ta sig an den typen av kontroller. Men för Farid Umeflod är det tvärtom.
– Om man säger att det vi normalt sett sysslar med många gånger är rena grekiskan så är avfallstransporter som att prata latin. Men det är oerhört intressant och jag kommer verkligen att jobba för att sätta mig in i ämnet. Och vi har planerat in fler samverkanskontroller framöver, avslöjar han.

Ytterligare en avfallstransport som kontrolleras får inte heller köra vidare. Även den hade oordning bland dokumenten – men det fanns mer att anmärka på.
– Det var storsäckar som inte var tillräckligt säkrade, berättar Farid som därmed kommer in på ett av de allra vanligaste trafikbrotten.


Lastsäkringsbrister är vardagsmat
för trafikpolisen i Helsingborg. Och utan att redaktionen har kontrollerat med övriga regioner, kan vi med gott fog anta att det ser likadant ut i hela landet. Och böterna för att inte ha säkrat lasten är löjligt låga.
– Det kostar 1 500 kronor. Om det är en farligt godstransport så kostar det 4 000 kronor, förklarar Farid Umeflod som funderar på varför det ser ut som det gör med tanke på att förarna idag är YKB-utbildade.

Bilinspektören på plats, Krister Nilsson, behövde inte heller gå sysslolös. Bland annat hittade han en hel del brister på den inkommande trafiken.
– Det vanliga är att det handlar om brister på hyrtrailers. Dåliga däck är till exempel inte helt ovanligt. Många uthyrare är frustrerade när vi talar med dem eftersom hyrestagarna inte alltid följer deras råd om att ställa in trailern för service eller besiktning, berättar Farid Umeflod avslutningsvis.

Att gå i detalj på de ärenden som landande på respektive myndighets bord den aktuella dagen är så klart inte möjligt. Men att den här typen av kontroller behövs blir tydligt när man pratar med Farid. Proffs har som mål att närvara vid nästa kontrolltillfälle.

Bristande kunskaper, bristfällig- eller brist på lastsäkringsutrustning eller tidsbrist? I detta fallet hade man säkrat en last på 25 ton med en bom bakåt. Enligt märkning på bommen med aktuell friktionskoefficient skulle den säkra fyra ton.
Bristande kunskaper, bristfällig- eller brist på lastsäkringsutrustning eller tidsbrist? I detta fallet hade man säkrat en last på 25 ton med en bom bakåt. Enligt märkning på bommen med aktuell friktionskoefficient skulle den säkra fyra ton.