En Volvo FH 500, med tandemaxellyft, som kör för Claes Pettersson Åkeri AB, ett av Göteborgs äldsta åkerier. Fotograf: Volvo Lastvagnar

Många vinnare på Volvokonceptet ”Effektiv Utlastning”

Uppkopplade produkter är ett av Volvokoncernens mest prioriterade teknikområden. Målet för företagets lösningar är att hjälpa kunderna att sänka sina transportkostnader genom tillgänglighets- och produktivitetstjänster.
Uppkopplad teknik är en förutsättning för automatisering och elektromobilitet, både när det gäller själva tekniken och när det gäller tjänster och lösningar för dessa användningsområden, skriver Volvo Lastvagnar i ett pressmeddelande.

Tjänsten är ett resultat av över två års samarbete mellan NCC, Volvo Lastvagnar, Volvo Construction Equipment och andra inblandade aktörer. Tillsammans började man med att analysera produktionsprocessen för att finna vilka utmaningar man hade med att effektivisera transporter och flöden för projektet som löper på åtta år.

Slutsatsen var att störst effekt får man genom att säkra nära 100 procent lastutnyttjande varje gång en lastbil lastas. De beräkningar som gjorts av NCC tyder på att antalet transporter för Centralen-projektet kan minskas med upp till 11 procent, eller 8 000 transporter, vilket skulle motsvara cirka 1 000 ton lägre koldioxidutsläpp fram till 2022.

Siffrorna är baserade på en jämförelse med ett typiskt lastutnyttjande.
– Uppkopplade tjänster kommer att spela en allt viktigare roll för att minska miljöpåverkan och öka produktiviteten. Effektiv Utlastning är ett bra exempel på detta, säger Roger Alm, vd på Volvo Lastvagnar.

Digitaliseringen är en naturlig del av lösningen, inte bara för lastbilschaufförer och grävmaskinister utan även för produktionschefer, trafikledare, med flera. Varje last är viktig för alla inblandade aktörer eftersom små störningar får stor påverkan över tid vid bygget av Västlänken.


Status i produktionen delas
mellan parterna och lösningens transparens betyder att beslutsfattande kan decentraliseras. Tjänsten är dessutom utvecklad så att NCC med samarbetspartners enkelt kan dela med sig av digitala lastkvitton till Trafikverket.
– Vi ser stora fördelar med den här tjänsten och samarbetet. Utöver att transporter och koldioxidutsläpp minskar får vi även en mer effektiv arbetsprocess som gynnar både vår uppdragsgivare, användandet av offentliga resurser och våra medarbetare i produktionen. Vi kan till exempel planera arbetet med precision, få en översikt av flödena samt en smidigare och säkrare arbetssituation för medarbetarna, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Fordonen i detta pilotprojekt med tio uppkopplade lastbilar, tre grävmaskiner och tjänsten Effektiv Utlastning ingår i den grupp av en miljon uppkopplade produkter som Volvokoncernen har levererat till kunder över hela världen.

Så fungerar det:

  • Lastbilschauffören loggar in på det gemensamma systemet i sin telefon-app, ansluter sig till produktionsprocessen och kör sedan till lastplatsen vid Centralstationen.
  • Grävmaskinisterna på plats vid Centralen kommer i sitt Volvoutvecklade lastvägningssystem se vilka lastbilar som finns tillgängliga och kallar fram en lastbil och påbörjar lastning.
  • Efter avslutad lastning meddelar grävmaskinerna lastbilen digitalt vilket material som är lastat, lastvikt samt vart lasten ska transporteras.
  • Lastbilen kan nu köra till angiven deponi. Det finns åtta aktiva deponier i processen så det är viktigt att kunna styra lastbilar med till exempel miljöfarliga massor till rätt deponi.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-03 17:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Effektiv Utlastning Företagsnyheter Göteborg Miljö NCC Produktnyheter Västlänken Volvo CE Volvo Lastvagnar