Fordonet på bilden har inget med artikeln att göra.

Fyra lastbilar förverkade efter olagliga avfallstransporter i Storbritannien

Olagliga avfallstransporter är ett internationellt problem. I jakten på dessa olagliga transporter, gjordes nyligen en samlad insats med flera myndigheter i Helsingborg, men även i Storbritannien.

Måndagen den 7 oktober bevistade Proffs kontrollplats Långeberga i Helsingborg då flera myndigheter arbetade tillsammans. Fokus hamnade på avfallstransporter. Olagliga avfallstransporter är den tredje mest lukrativa verksamheten, näst efter droger och vapen, för kriminella.

Att avyttra avfall kan inte sällan vara både kostsamt och krångligt vilket öppnar en marknad för kriminella som mot betalning åtar sig att ta hand om avfall.

Avfall måste kunna spåras för att man ska kunna veta att det tas omhand på rätt sätt och inte istället dumpas i havet eller på andra olämpliga platser i naturen. För att komma åt problemet, skärptes lagstiftningen den 1 augusti i år vilket höjde både straffen och kostnaderna för den här typen av miljöbrott.


Regelverken som omfattar
avfallstransporter är komplicerade och involverar flera myndigheter. Det är alltså inte bara olagliga avfallstransporter utförda av kriminella aktörer som fastnar i polisens kontroller, utan även de som inte har koll på bestämmelserna vilket gör transporten olaglig.

Under förra året visar Tullens siffror att myndigheten, tillsammans med länsstyrelserna, stoppade cirka 360 ton avfall som hade fått exportförbud och 234 avfallstransporter hindrades från att komma in i Sverige.

Måndagens insats ledde till minst tre åtalsanmälningar där den troliga utgången blir företagsbot. Det var tre gränsöverskridande avfallstransporter utförda av ett och samma multinationella företag inom återvinningsbranschen.

Även Storbritannien gjorde en insats mot olagliga avfallstransporter. Den 11 oktober hade brittiska polisen fokus på dessa transporter, läser vi i Commercial Motor. Tipplastbilar i norra London hamnade i rampljuset hos storstadspolisen och miljömyndigheten Environment Agency (EA) i jakten på olagliga avfallstransporter.

Precis som i Helsingborg, var det en samordnad insats med flera myndigheter och kallades Operation Angola. Målet var att stoppa olagliga transporter av betydande mängder avfall som troligtvis fraktades med tippbilar av olagliga avfallstransportörer.

Totalt stoppades 45 lastbilar för kontroll av om tillstånd fanns och om avfallet transporterades till lagliga, auktoriserade avfallsanläggningar. EA sade emellertid att de just denna gång inte beslagtog några fordon och att endast råd och vägledning gavs.

Daniel Kettridge, EA:s operativa chef, berättade att olagliga avfallslastbilar har förverkats.
– Under de senaste 18 månaderna har EA beslagtagit och förverkat fyra fordon kopplade till olagliga avfallstransporter, sade han. Operationer som Angola ger ett lysande tillfälle att påminna transportörer om deras ansvar, öka vårt kunnande i insatser som denna och att vidta åtgärder mot dem som inte följer reglerna.

EA vill se till att företag som transporterar avfall har rätt tillstånd samt överföringsdokument från avsändaren.
– Vi vill också göra det mycket tydligt för allmänheten att alla har ett ansvar för att deras avfall hanteras och tas omhand på rätt sätt av dem som får uppdraget att göra det, avrundar Daniel Kettridge.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-11 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Avfallstransporter Helsingborg Miljö Storbritannien