Jan Moberg, miljöhandläggare hos Länsstyrelsen Skåne. Foto: Göran Rosengren

Fel eller inga tillstånd i fler än hälften av alla kontrollerade avfallstransporter

Under måndagen när Proffs besöker trafikpolisen i Helsingborg, möts vi av många gula västar. Kanske inget ovanligt med tanke på att vi befinner oss på kontrollplatsen vid Långeberga. Men det står inte endast ”POLIS” på västarna, det står ”Länsstyrelsen” och ”Miljöförvaltningen” på flera av dem.
Att trafikpolisens kontroll i samverkan med Miljöförvaltningen i Helsingborg och Länsstyrelsen Skåne behövs, blir tydligt under de dagar som man fokuserar på avfallstransporterna.
Att trafikpolisens kontroll i samverkan med Miljöförvaltningen i Helsingborg och Länsstyrelsen Skåne behövs, blir tydligt under de dagar som man fokuserar på avfallstransporterna.

En av trafikpolisens gruppchefer, Farid Umeflod, förklarar att man på senare tid har haft flera myndighetsöverskridande kontroller med fokus på en speciell typ av transporter.
– Vi har varit på några olika platser och idag har vi samlats på Långeberga för att i samverkan med Länsstyrelsen Skåne och Helsingborgs stads miljöförvaltning, kontrollera avfallstransporter.

Kontroller görs av både norr- och södergående transporter. Poliserna vinkar in lastbilsekipage i en strid ström.

Jan Moberg är miljöhandläggare hos Länsstyrelsen Skåne. Han förklarar för Proffs att det är vanligt förekommande med avfallstransporter som saknar tillstånd.
– Eller att godset som fraktas inte överensstämmer med det som tillståndet gäller för. Fler än 50 procent av alla transporter som kontrolleras har brister i dokumentationen på något sätt, berättar Jan.

Den exakta statistiken för dagens kontroll på Långeberga har vi inte tillgång till. Men ett par timmar efter att verksamheten påbörjades kunde en av kommunens miljöinspektörer konstatera att endast en transport hade haft alla dokument i fullgod ordning.

Jan Moberg berömmer miljöförvaltningen i Helsingborg.
– De är duktiga på att göra tillsyn av transporter, det ser tyvärr inte lika bra ut i alla kommuner i landet, konstaterar han. Det finns med andra ord en stor förbättringspotential.

Varför är det då så viktigt att söka tillstånd för en avfallstransport? Dels vill länsstyrelsen och miljöförvaltningarna ha koll på ”flödet” av avfallet. Alltså veta vad som transporteras, av vem och mellan vilka företag transporterna sker – till exempel.
– Lagstiftarens syfte är att skapa en spårbarhet, helt enkelt, säger Jan Moberg.


Riksdagen skrev i ett
pressmeddelande i somras att den främsta drivkraften bakom illegala avfallstransporter är stora förtjänster i kombination med låg upptäcktsrisk och låga straff. Den 1 augusti skärptes därför lagstiftningen genom en ändring i miljöbalken om otillåtna avfallstransporter.

Olaglig avfallshantering är en lukrativ verksamhet för kriminella. Förutom narkotika och vapen, är avfall något som kriminella helst sysslar med. Ja, du läste rätt!

Inte så att buset kör sopbil och rånar dina återvinningskärl på natten – däremot har handel med avfall kommit att bli en mycket viktig inkomstkälla för de kriminella ligorna.
– Det finns kriminella personer som mot betalning tar på sig uppgiften att ta hand om avfall. Risken är att det kan komma att grävas ner i skogen eller dumpas i havet, förklarar Farid Umeflod.

Ett annat exempel är skrotbilar. Enligt svensk lag måste en bil som har tjänat ut skrotas. I en artikel i Sydsvenskan (betalartikel), förklarar en miljöinspektör i Malmö att det finns anledning att tro att så inte alltid sker.
– Problemet är att en risig och uttjänt svensk bil kan gå att sälja för 30 000 – 35 000 kronor i Nigeria, säger miljöinspektören till tidningen.

I samma tidningsartikel berättar Emil Eisersjö vid polisens underrättelseenhet att illegal avfallshantering omsätter hundratals miljoner kronor bara i Sverige.


Tullens siffror från förra året
berättar att myndigheten, tillsammans med länsstyrelserna, har stoppat cirka 360 ton avfall som har fått exportförbud och 234 avfallstransporter har hindrats från att komma in i Sverige.
Gränsöverskridande avfallstransporter är till sin natur en internationell fråga och därför har Tullverket omfattande kontakter med tull- och miljömyndigheter i andra länder rörande området.

När krävs det tillstånd för en avfallstransport? Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Transporterar du mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år ska du ansöka om tillstånd.

Du ska också ansöka om tillstånd om du ska transportera avfall som inte är farligt men överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per år. Avfallet ska ha uppkommit i en yrkesmässig verksamhet.
Transporterar du mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år räcker det att anmäla det. Du behöver också anmäla om du samlar in farligt avfall eller om du är handlare eller mäklare av avfall.

Ytterligare information om vilka regler som gäller hittar du till exempel på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Reglerna för gränsöverskridande transporter av avfall – export och import – hittar du här!


Måndagens kontrollverksamhet
på Långeberga ledde till åtminstone tre åtalsanmälningar där den troliga utgången blir företagsbot, enligt vad tidningen Proffs erfar.

Det anmärkningsvärda är att det i samtliga tre ärenden handlar om samma aktör, ett multinationellt företag inom återvinningsbranschen.
– Transporterna avsåg avfall och var gränsöverskridande. Två på väg från Italien till en ort i Sverige och en på väg från Sverige till Tyskland. Dokumentationsbrister i samtliga fall, summerar Jan Moberg avslutningsvis.

Även om trafikpolisen under några dagar har haft fokus på avfallstransporter så innebär det inte att man blundar för annat.
– Under förra veckans avfallskontroller var det ett ekipage som vägrade stanna. När vi till slut fick stopp på det, kunde vi konstatera att det rörde sig om en otillåten cabotagetransport, avrundar Farid Umeflod.

Måndagens kontrollverksamhet på Långeberga ledde till åtminstone tre åtalsanmälningar där den troliga utgången blir företagsbot, enligt vad tidningen Proffs erfar. Ekipaget på bilden är aktuellt i ett av ärendena.
Måndagens kontrollverksamhet på Långeberga ledde till åtminstone tre åtalsanmälningar där den troliga utgången blir företagsbot, enligt vad tidningen Proffs erfar. Ekipaget på bilden är aktuellt i ett av ärendena.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-09 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Avfallstransporter Helsingborg Länsstyrelsen Miljö Miljöförvaltningen Skåne Trafikpolisen