Farligt godsinspektören Jonna Ström i färd med att utföra en farligt godskontroll när Joakim Sandell (t vä) och Niklas Karlsson besöker henne och hennes kollega Arvid Tedvik i Helsingborgs hamn.

S-politiker besökte hamnkontroll i Helsingborg:

Fler inspektörer vid Kustbevakningen kan bli en vinstlott

De båda riksdagsledamöterna Joakim Sandell (S) från Malmö och Niklas Karlsson (S) från Landskrona, gjorde i måndags ett studiebesök hos Kustbevakningen för att titta närmare på hur man arbetar vid sina hamnkontroller. Joakim är ledamot i justitieutskottet och hans partikollega Niklas är vice ordförande i försvarsutskottet samt ledamot i krigsdelegationen.

Kontrollen som Joakim Sandell och Niklas Karlsson närvarade vid genomfördes vid färjeläget i Helsingborg. De möttes upp av Kustbevakningens farligt godsinspektörer Arvid Tedvik och Jonna Ström.

Det är dock inte första gången som Joakim och Niklas besöker Kustbevakningen.
– För cirka en månad sedan så var samtliga socialdemokratiska ledamöter i försvarsutskottet nere på verksamhetsbesök hos Kustbevakningen i Malmö. Och vid det tillfället hade vi även bjudit med Joakim eftersom han bor i Malmö, berättar Niklas Karlsson.

Niklas och Joakim tyckte att det studiebesöket var intressant och därför bestämde de båda sig för att göra ytterligare ett, som alltså blev verklighet i måndags. Fick ni med er några nya intryck?
– Kustbevakningen utför med små medel väldigt viktiga uppgifter. I måndags var det fokus på farligt gods. Enligt inspektörerna brukar måndagar vara lugna, men ändå var det en strid ström av transporter som kom med farligt gods, de hade hela tiden att göra. Det blev väldigt tydligt att de har hur mycket arbete som helst, säger Niklas Karlsson.

Av de fordon som kontrollerades, var de få som hade ”alla rätt”, konstaterar Niklas.
– Ibland handlade det bara om en ficklampa som saknade batterier, men i vissa fall var det allvarligare förseelser, tillägger han.
Joakim Sandell förklarar att Kustbevakningens arbete är intressant ur hans politiska perspektiv eftersom samarbete ofta sker med till exempel Polismyndigheten, som sorterar under justitieutskottet.


Eftersom Kustbevakningen ligger
under försvarsutskottet så är myndighetens frågor något som Niklas Karlsson arbetar mycket med. Samtalet kommer in på vilka befogenheter Kustbevakningen har. Kustbevakningen kan som bekant bötfälla en dåligt säkrad last om det rör sig om farligt gods men inte annars. Vad anser ni om det?
– Det är en något ledande fråga, men nu har vi nyligen fått en ny kustbevakningslag – men det är ju så klart inte detsamma som att allt är perfekt. Det finns fortfarande mycket att göra, menar Niklas.

Den nya lagstiftningen som Niklas Karlsson nämner innebär bland annat att Kustbevakningen numera kan tillåtas utföra vissa polisiära uppgifter.
– Om Kustbevakningen ser ett pågående brott, kan de numera kontakta polisen och få deras godkännande att utföra polismans uppgifter, förklarar Niklas summerande.

Han tillägger att det är rimligt att Kustbevakningen, utöver farligt gods, även ska ha sanktionsmöjligheter i de fall en ”vanlig” transport ertappas med bristfällig lastsäkring.
– Likaså kan man tänka sig att tullen ska få samma möjligheter som Kustbevakningen, att ha få lov att utföra polismans uppgifter enligt samma kriterier, säger Niklas Karlsson.

– Man kan uppleva det som att det blir mycket stuprörstänkande då myndigheterna jobbar, förvisso bra, men var för sig. Bättre myndighetssamverkan hade gett många goda synergieffekter, menar Joakim Sandell.

Anser ni att Kustbevakningen har bra förutsättningar för att klara sitt uppdrag, materiellt och personalmässigt?
– Det vi ser är att man i Malmö, Simrishamn, Ystad, Trelleborg och Helsingborg endast har två inspektörer som kontrollerar farligt gods i hamnarna och vid Öresundsbron. Det är i min värld för lite. Fler inspektörer kan utföra fler kontroller som kan innebära att vi minskar risken för trafikolyckor som beror på till exempel dåligt säkrad last. Och då, inte minst, slippa mänskligt lidande.


Till syvende och sist är det
ju så klart en budgetfråga, fast å andra sidan behöver det inte bli så dyrt för staten eftersom inspektörerna drar in ganska mycket bötespengar. Om kontrollverksamheten utökas, kommer sannolikt inflödet av bötespengar att öka, tillägger Joakim Sandell och tar även upp svårigheterna med att vissa fall driva in böter från utlandet.
– Där måste vi jobba mer med de övriga medlemsstaterna i EU för att komma till en lösning på det problemet, förklarar han.

Avslutningsvis – planerar ni fler besök hos Kustbevakningen?
– Det är mitt ansvarsområde i mitt utskott så jag har all anledning att hålla fortsatt kontakt med Kustbevakningen. Fler besök blir det men när det sker i tid, vet jag inte, avrundar Niklas Karlsson.

Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder - men det gäller dock att tänka
Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder - men det gäller dock att tänka "hela vägen". En skruvtving som lossnar i 80 km/h kan ju få ödesdigra konsekvenser.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-04 15:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Försvarsutskottet Helsingborg Justitieutskottet Kustbevakningen Socialdemokraterna