Bulgarien hotar välta uppgörelse om nya cabotageregler

”Strider mot EU:s grundläggande princip”

Under den sista veckan av september röstade ledamöterna för förhandlingarna igenom de tre rapporterna i mobilitetspaketet. Utformningen av mobilitetspaketet upplevs som ogynnsam för de central- och östeuropeiska transportörerna. Bulgarien utesluter inte möjligheten att delar av paketet ska tas upp i EU:s domstol.

Bulgariens ledamot Petar Vitanov, ledamot i Europaparlamentets utskott för transport och turism, TRAN, meddelade att Bulgarien troligen kommer att be CJEU (Court of Justice of the European Union) att ta bort en del av mobilitetspaketet.

Detta steg kommer att tas om parlamentsledamöterna inte kan nå en kompromiss om de mest kontroversiella frågorna inom ramen för trilogsamtalen, skriver den största internetportalen som handlar om EU:s interna politik, euractiv.com. Trilogsamtalen börjar den 1 november.

Uppsättningen av förordningar för transporter, även kallad Macron-paketet, innehåller nya regler som exempelvis förbud mot att ta ordinarie veckovila i hytten, cooling off-period efter cabotage och det mest kontroversiella av alla förslag: att ett fordon måste återvända till åkeriets etableringsland var fjärde vecka.

Bulgarien, Rumänien, Polen, Ungern, Lettland och Litauen är emot dessa förändringar som enligt dem är protektionistiska åtgärder som kommer att förhindra transportföretag i Central- och Östeuropa från att erbjuda sina tjänster på den västeuropeiska marknaden. Det kommer att leda till färre jobb samt ökad ekonomisk utvandring, anser de.


Enligt Petar Vitanov, bör den
bulgariska regeringen och transportörerna anta några av ändringsförslagen för att kunna förhandla bort de mest kontroversiella förslagen.
– Att ett tomt fordon ska återvända till etableringslandet var fjärde vecka, strider mot EU:s grundläggande princip om fri rörlighet för varor och kapital, säger Vitanov till euractiv.com.

En liknande förklaring gavs i januari i år av den polska infrastrukturministern Andrzej Adamczyk. Den polska regeringen meddelade då att den skulle förbereda ett överklagande till EU-domstolen om EU antog bestämmelser som skulle eliminera polska transportföretag från EU-marknaden. Något som Polen alltså fortfarande allvarligt överväger att göra.

Szymon Huptys, talesperson för ministeriet:
– Om den slutliga formen av de antagna förordningarna är ogynnsam för Polen, kan de komma att överklagas. Man ska komma ihåg att förhandlingarna om den slutliga formen på förordningarna fortfarande pågår, avrundar han.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-05 11:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage EU Mobilitetspaketet Petar Vitanov Schysta villkor