Morell kräver svar av socialministern efter att felbehandlad chaufför förlorat körkortet

Riksdagsledamoten Thomas Morell (SD) drar åter lansen för yrkesförarbranschen genom att bland annat skicka skriftliga frågor till Sveriges olika ministrar. Den här gången är det socialminister Lena Hallengren (S) som är mottagare av två frågor - och det gemensamma ämnet i de båda frågorna är ”felmedicinering och felaktig behandling av yrkesförare” – och hur illa det kan drabba just yrkeschaufförer.

Thomas Morell tar i de två frågeställningarna upp ett och samma ärende som gäller en chaufför som för en tid sedan skadades allvarligt i en fallolycka. Morell skriver att mannen i det olyckliga fallet ådrog sig svåra skador såsom spräckt skalle och en stor inre blödning i hjärnan.

När mannen vårdades, gavs han bland annat medicin som är avsedd för epilepsi. ”Detta trots att ingen utredning utförts avseende den diagnosen. För en yrkesförare med högre behörigheter får en sådan felbehandling katastrofala följder då det omedelbart innebär att de högre körkortsbehörigheterna återkallas av Transportstyrelsen”, förklarar Thomas Morell.

När mannen i det aktuella fallet uppsökte sin läkare på neurologen vid Sahlgrenska sjukhuset, berättade han om den situation han försatts i. ”Läkaren på neurologen blev arg när denne förstod att personen blivit felaktigt behandlad av en medicin som inte var nödvändig för den skada som uppkom i samband med fallet”, skriver Morell vidare.


När det kan konstateras att
en patient/yrkesförare blivit felaktigt behandlad av sjukvården får det inte stanna vid ett konstaterande att det blev fel, menar Thomas Morell. ”Yrkesföraren måste få upprättelse och det bör givetvis innebära att ett beslut om återkallande av de högre körkortsbehörigheterna upphävs. En behandling som saknar medicinsk grund, det vill säga, personen lider inte av diagnosen epilepsi, kan rimligen inte vara skäl nog att återkalla de högre behörigheterna.”, anser han.

”Ett yrkesliv kan inte läggas i spillror utan att individen har ett rimligt skydd mot felaktiga beslut som berör körkortsinnehavet. Vid uppenbar felbehandling måste det finnas en möjlighet för körkortsmyndigheten att hantera ärendet utifrån det faktum att behandlingen är felaktig och att det medicinska tillståndet hos individen inte utgör ett hinder för innehav av de högre behörigheterna.”, skriver Thomas Morell.

Frågorna lyder:
Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka skyddet för de yrkesförare som blivit felaktigt medicinerade för epilepsi?

Och

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att undvika den här typen av medicinsk felbehandling?

Senast den 2 oktober ska ministern ha besvarat Thomas Morells frågor.