Känd trafikledare i polisens fokus – igen

Det danska företagets anställde som polisen kommunicerar med i detta ärende, är välbekant sedan tidigare. Efter att ha varit inblandad i ett spektakulärt ärende under våren 2019, stiftar vi åter bekantskap med honom. Nu arbetar han i ett annat danskt företag, men det är samma speditör som ännu en gång hamnar i samma situation – och som nu kan förbereda sig på ytterligare en anmälan för brott mot beställaransvaret.

Sent eftermiddagen den 11 september stoppade yrkestrafikgruppen i Eskilstuna ett ekipage utmed E20 vid Åkers styckebruk. Det är en frekvent förekommande speditör som hävdar att de kör kombitrafik, men inte sällan landar det i otillåtna cabotage. Ofta på grund av att tillåtet avstånd för kombitrafik överskridits antingen vid kontrolltillfället eller under körningar gjorda tidigare.

Denna gång klarade pågående kombitransport avståndet, men fordonet, som inte är speditörens eget, hade ett antal gånger tidigare kört för långa transporter.
– Utan dokument som visar inkommande internationell last, gör de för långa transporterna att det blir otillåtet cabotage, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.
Förvisso kunde polisen, i efterhand, erbjudas ett CMR på en inkommande last bestående av 100 liter AdBlue, men det hjälpte inte.

Det uppstod oklarheter kring vem som skulle betala förskottet på sanktionsavgiften, 40 000 kronor, och ekipaget klampades tills det retts ut. Vid lunchtid den 12 september gjordes inbetalningen.


Patrick Zetterberg upprättade
en anmälan om brott mot beställaransvaret mot speditören som på kort tid dragit på sig flera sådana anmälningar. Det är regeringens skärpning av beställaransvaret som nu kan omfatta alla led i en transport, som öppnat för anmälningarna. Vi följer dessa ärenden för att se om det skärpta beställaransvaret fungerar i praktiken.

Den danska dragbilen kom från ett danskt transportserviceföretag som även har personal i Sverige. Personen polisen kommunicerar med, är både för dem och för Proffsredaktionen ett känt namn. Och både ärendets karaktär och den inblandade speditören är en välkänd kombination. Tidigare arbetade mannen i ett annat danskt företag som tillhandahöll dragfordon tills det gick i konkurs.

Proffs har försökt att nå transportledaren eftersom han i samband med det senaste ärendet vi skrev om sade sig vilja lägga saken bakom sig, men som alltså är aktuell igen. Han har tidigare alltid svarat på våra frågor, men den här gången återkommer han inte före publicering.

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-25 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvaret Cabotage Eskilstuna Trafikpolisen Transportfusket