Foto: VDO

Jens Holm (V) och Thomas Morell (SD):

”Anmärkningsvärt” och ”förvånande” att ministern inte agerar i färdskrivarfrågan

Thomas Morell (SD), ledamot i trafikutskottet samt utskottets ordförande Jens Holm (V) har båda skickat skriftliga frågor angående det faktum att trafikpolisen inte kan ladda ner och analysera data från den nya ”smarta” färdskrivaren. Till Proffs uttrycker Morell och Holm sin förvåning över att inrikesministern inte har för avsikt agera.

Som Proffs kunde berätta den 2 september, har den svenska trafikpolisen ingen möjlighet att ladda ner och analysera data från den nya typen av färdskrivare som från och med den 15 juni är obligatorisk i färdskrivarpliktiga fordon som registreras.

Avslöjandet gav eko i trafikutskottet och ledde till att både utskottets ordförande Jens Holm (V) och ledamoten Thomas Morell (SD) formulerade varsin fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) respektive inrikesminister Mikael Damberg (S).

Svaren till både Holm och Morell kom dock samlat i ett och samma dokument, från inrikesminister Damberg – som låter meddela att han i dagsläget inte avser att vidta några åtgärder.

Budi 2021


Jens Holm och Thomas
Morell har snarlika uppfattningar om ministerns svar.
– Det förvånar mig mycket att ansvarig minister inte engagerar sig mer i frågan. Vi ledamöter, media och allmänhet är djupt oroade över polisens bristande resurser på området. Jag tror att såväl enskilda trafikpoliser som alla som arbetar på våra vägar bara skulle uppskatta om Mikael Damberg engagerade sig mer i att få en bättre ordning på våra vägar. De smarta färdskrivarna är en viktig del i detta, säger Jens Holm.

Thomas Morell anser att det är anmärkningsvärt att statsrådet tar så lätt på problematiken att polisen inte kan kontrollera.
– Rättssäkerheten sätts ur spel när det helt plötsligt inte kan utföras kontroller. För mig signalerar svaret från statsrådet att han inte förstår allvaret i att polismyndigheten har schabblat i hanteringen av kontrollverksamheten. Eller är det så illa – att han inte bryr sig? funderar Thomas Morell.

Budi 2021

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-12 14:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Jens Holm Mikael Damberg Skriftlig fråga Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Tachosmart Thomas Morell Vänsterpartiet