Transportföretagens vd Mattias Dahl och Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag, välkomnar regeringens tillsatta utredning. Foto Ryno Quantz och Sveriges Åkeriföretag.

Branschorganisationer välkomnar regeringens tillsatta utredning

För att komma åt den osunda konkurrensen behövs verkningsfulla åtgärder. Det behövs ett tydligt fokus på och en ökad prioritering gällande kontrollanter vid väg samt förutsättningar att kontrollera tung trafik på väg. Att regeringen nu tittar på den tyska modellen, med en speciell enhet för kontroll av lastbilstrafiken, är något som Sverige Åkeriföretag har arbetat för under en längre tid. Och hos Transportföretagen är det samma tongångar.

Sveriges Åkeriföretag välkomnar regeringens tillsatta utredning, effektivare kontroller av yrkestrafiken.
– Vi har sedan 2010 förespråkat en samlad organisation för kontroller på väg för att komma till rätta med den osunda konkurrensen inom transportbranschen. Utredningen är sedan länge efterfrågad, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Sund konkurrens och lika villkor är en förutsättning för en livskraftig åkerinäring. Sveriges Åkeriföretag förespråkar en öppen marknad med gemensamma, kontrollerade regler för alla som vistas på vägarna. Både för att skydda den fria rörligheten, men även för att skapa sunda villkor där trafiksäkerhet, miljötänk och socialt ansvarstagande står i fokus.
– Kontrollerna på väg behöver öka och effektiviseras. För att åstadkomma detta vill vi också se åtgärder som en ökad myndighetssamordning inom landet, fler yrkesgrupper som ges befogenhet att utföra kontroller och ett utökat samarbete inom EU. Delar som vi hoppas utredningen behandlar.

– Vårt eget initiativ, Fair Transport, är branschens sätt att synliggöra och ta sitt ansvar för hållbara och sunda transporter. Transporter som utförs av åkeriföretag som följer lagar och regler och tar ansvar för sitt arbete med miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Fair Transport är vårt sätt att både ta ansvar själv och hjälpa seriösa transportköpare i valet av transportör, menar Rickard Gegö.


Även Transportföretagen välkomnar
beskedet från regeringen om att se över kontrollen av yrkestrafiken på väg. En åtgärd som man efterfrågat länge.

I en ny rapport utgiven av Transportföretagen konstateras flera brister i tillsynen och kontroller av godstransporter på väg, vilket bland annat leder till en osund konkurrenssituation.

Rapporten släpptes i samband med en hearing med infrastrukturminister Tomas Eneroth i förra veckan och ett av förslagen från Transportföretagen var att regeringen skulle se över hur kontrollen av vägtrafiken är organiserad.
– Det är mycket välkommet att regeringen tar detta grepp och ser över dagens kontroll av vägtrafiken. Vi behöver stärka förutsättningarna för vägtrafikens regelefterlevnad. En sund konkurrens inom svensk åkerinäring förutsätter en effektiv och väl fungerande tillsyns- och kontrollverksamhet, kommenterar Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Vi har länge varit bekymrade över det minskade antalet trafikpoliser med tung kompetens. De som finns gör ett bra jobb, men de behöver bli många fler. Samtidigt som antalet trafikpoliser har minskat ökar transportarbetet, inte minst från den utländska konkurrensen, avslutar Mattias Dahl.

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-27 13:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Politik Sveriges Åkeriföretag Trafikpolisen Transportföretagen Vägtrafikkontroll