Vems ansvar är det när en chaufför fyller i dokumenten på ett felaktigt sätt?

Kombitrafik blev otillåtet cabotage

Är det bara speditörernas fel när dokumenten har brister?

Alla kan vi göra fel, vara oaktsamma, men om man huvudsakligen kör en viss typ av transport kan det tyckas att det borde infinna sig en viss rutin och med rutinen kunskap om vilka dokument som behövs och hur dessa ska fyllas i. Vi ser alltför ofta hur det brister och frågan är om det endast är speditörens ansvar.

Torsdagen den 4 juli, stoppas en bulgarisk dragbil med trailer på E16 utanför Sandviken. Det blir ett otillåtet cabotage med 40 000 kronor i sanktionsavgift av det.
– De hänvisade till kombitrafik, men dokumenten stämde inte för det och eftersom fordonet varit i Sverige för länge för att kunna åberopa cabotage, blev det ett otillåtet cabotage med vidhängande sanktionsavgift, säger trafikpolis Finn Edlund.

Det är inte helt ovanligt att kombitransporter saknar rätt dokument eller att dokumenten har fyllts i bristfälligt eller felaktigt. Ibland kan de klara sig på att transporten kan räknas som en cabotagetransport, men det är långt ifrån alla gånger. Frågan är om det handlar om oaktsamhet eller om okunskap och i så fall – vem bär ansvaret när dokumenten inte stämmer?

Vi har skrivit om många fall då just kombitransporter med otillräckliga dokument blivit otillåtna cabotage. Många är förklaringarna vi fått till varför det har blivit fel. En del mer otroliga än andra. Men det finns också förklaringar som pekar på oaktsamhet eller genuin okunskap, ibland båda delarna.

Edlund ser en problematik som kringgärdar kombitransporterna och frågar sig om hela ansvaret alltid kan läggas på speditörerna när dokumenten har brister.
– Någonstans måste åkeriet också ha ett ansvar. Förarna måste veta vilka dokument de behöver för en viss transport och kunna fylla i dem på rätt sätt och även kunna reagera om exempelvis en spedition eller en kund försett dem med felaktiga eller otillräckliga handlingar, menar han.

En tanke som kommer är att alla kan göra fel, särskilt om man inte vanligtvis kör en viss typ av transport, men kan man åberopa oaktsamhet om man huvudsakligen kör exempelvis kombitrafik?

Det aktuella ekipaget behövde inte klampas trots att pengarna inte kom förrän dagen efter.
– Vi har en bra kontakt med speditören och kände oss trygga i att det skulle skötas på rätt sätt, avrundar Finn Edlund som alltså fick rätt i det.

Att sanktionsavgiften skulle överklagas, ser Edlund som föga troligt eftersom bevismaterialet är starkt.

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-08 16:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagetransport fraktdokument Kombitrafik Oaktsamhet Trafikpolisen Transportfusket