Einride T-log är en eldriven och självkörande timmerbil. Foto: Einride

Eldrift, alternativa bränslen och förarlöst för skogstransporter

Nytt projekt utvecklar fossilfria transporter. Tillsammans med SEI och flera skogsföretag påbörjar Skogforsk nu ett projekt för att utveckla fossilfria transporter. Förarlösa fordon, eldrift och alternativa bränslen är några fokusområden.
Forskningschef Magnus Thor
Forskningschef Magnus Thor

De mest innovativa alternativa lösningarna för att nå fossilfria transporter ska studeras för att minska koldioxidutsläppen från skogsindustrins transporter.

Ny teknik såsom förarlösa fordon och elektrifiering, biobaserade bränslen och systemutveckling ska undersökas tillsammans med koldioxidutsläpp, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet.

Projektet syftar till att föreslå vilka nya system och kombinationer av tekniker som bör prövas i konkreta demonstrationsprojekt för att öka takten på skogssektorns omställning till fossilfria transporter.

Vi kontaktar Magnus Thor, forskningschef på Skogforsk för att fråga var den här typen av fordon initialt kan tänkas användas. Det vet vi inte, blir det raka svaret.
– Det är bland annat det projektet ska visa oss, säger han. Vi kommer att konsekvensberäkna ett antal typer av fall för att se var potentialerna finns.

Utan att vilja föregå projektets resultat, ser han exempelvis transporter mellan en skogsterminal till en närliggande industri, kanske det finns elstråk eller möjlighet att mata järnvägen.

Vad som redan är verklighet, är nivå 5 där vi finner helt autonoma lastbilar som används i kontrollerade miljöer och där utför repetitiva uppgifter. Nu ska det aktuella projektet fokusera på skogssektorns omställning till fossilfritt genom olika tekniker och bränslen.

Projektet är ett delprojekt inom Triple F (Fossil Free Freight) som finansieras av Trafikverket. Skogsindustrierna är också med och delfinansierar. Delprojektet leds av Stockholm Environment Institute (SEI) och Skogforsk.

Dessutom deltar flera skogsindustriföretag tillsammans med företaget Einride som utvecklar en hållbar transportlösning, baserat på autonoma, eldrivna lastbilar. Projektet startar under sensommaren och avslutas i juni 2021.

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-10 09:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Biobränsle Einride Eldrift Förarlösa Fordon Fossilfritt Skogforsk Skogstransporter