Foto: Matnilak

Bärgningsarbetare riskerar sina liv dagligen

”Bilister visar ingen hänsyn”

I april genomförde SOS International en undersökning bland bärgare i SOS svenska vägassistansnätverk. Hela 92 procent av deltagarna i undersökningen uppgav att de under det senaste året upplevt farliga situationer på vägen i samband med bärgningsarbete. ”Vi är många gånger oroliga för vår egen säkerhet”, säger Andreas Kennler på bärgningsföretaget B&B i Nacka.

Markku Reinikainen är Nätverkschef på SOS International.
– Vi kan tydligt se att aggressiv körning och trafikhetsen har ökat i samhället vilket i sin tur indikerar att vi prioriterar vår egen tid högre än våra medmänniskors säkerhet, säger han.

Undersökningen visar även att hela 86 procent av respondenterna blivit tvungna att hoppa åt sidan för att undvika att bli påkörda under det senaste året. Av dessa uppgav 23 procent att det hänt flertalet gånger. 15 procent av de svarande har blivit påkörda under samma period och 68 procent har erfarit att deras avspärrningsanordningar har blivit påkörda.

Andreas Kennler på bärgningsföretaget B&B i Nacka AB, en del av SOS Internationals nätverk.
– Jag kan bekräfta att trafiken under de senaste åren blivit mer hetsig. Det är inte ovanligt att trafikanter tutar när de åker förbi en olycksplats för att de tycker vi står i vägen. Säkerhet för våra chaufförer är självklart något som står högst upp på vår prioriteringslista, säger han.

Markku Reinikainen anser att regeringen bör ta sitt ansvar och börja med informationskampanjer riktade till bilister samt överväga att använda informationsskyltar längs vägarna på samma sätt som man gör i exempelvis USA, för att förbättra säkerheten för personalen på vägarna.

Markku Reinikainen avrundar.
– Men ett förebyggande arbete bör även ske hos bärgningsföretagen genom större satsningar på utbildning av personalen kring säkert bärgningsarbete. Allt detta i kombination med olika typer av farthinder och skyddsfordon bör ge en klar förbättring i den här statistiken som just nu ger en allvarlig bild kring arbetsförhållanden ute på vägarna, menar han.

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-02 14:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Bärgningsarbete Bärgningsbil Informationskampanj Livsfara SOS International Trafikolyckor Vägassistans