Bärgningsarbete

Listar alla artiklar taggade med: Bärgningsarbete

Bärgningsarbetare riskerar sina liv dagligen

I april genomförde SOS International en undersökning bland bärgare i SOS svenska vägassistansnätverk. Hela 92 procent av deltagarna i undersökningen uppgav att de under det senaste året upplevt farliga situationer på vägen i samband med bärgningsarbete. ”Vi är många gånger oroliga för vår egen säkerhet”, säger Andreas Kennler på bärgningsföretaget B&B i Nacka.
Gelins KGK

Bärgningsarbetet kunde ha slutat i katastrof

Arbetsmiljöverket fortsätter att rulla ut det så kallade bärgarförbudet, med krav på TMA-skydd för servicearbete på väg. Förbudet behövs och det gör helt klart nytta konstaterar Rickard Svantesson från J B Bilbärgning AB som nyligen var med om ett otäckt tillbud där en kranbil körde rakt in i skyddsfordonet under ett bärgningsarbete. En kraftig kollision som kunde ha slutat i katastrof.

Daf

TMA-skyddat bärgningsarbete utökas?

Arbetsmiljöverket är på väg att utöka sitt förbud mot bärgningsarbete som inte utförs med hjälp av ett skyddsfordon. Tidigare förbud gällde E4 inom Stockholms län. Nu är, i ett första steg, ett liknande förbud på gång för fler vägsträckor inom Stockholms och Uppsala län. I ett senare steg kan förbudet utökas till andra hårt trafikerade eller olycksdrabbade vägar runt om i landet.

Gelins KGK