Alexander Brenner från Göteborgs Energi demonstrerar den nya snabbladdningsstationen. Foto: S-E Lindstrand Alexander Brenner från Göteborgs Energi demonstrerar den nya snabbladdningsstationen. Foto: S-E Lindstrand

Första supersnabbladdaren för nyttofordon i Göteborg

På Falutorget i Göteborg, mitt emot renhållningsföretaget Renovas fordonsdepå, invigdes på måndagen en snabbladdningsstation på 175 kW, avsedd främst för medeltunga lastbilar och taxibilar. Som de båda Volvo FL Electric, den ena sopbil, den andra för distributionskörning, som tidigare beskrivits i Proffs. Många minns den stationära gasklockan som revs för två år sedan. Falutorget ligger vägg i vägg med dess rivningstomt.

Den nya supersnabbladdaren drivs av Göteborgs Energi är den enda i sitt slag hittills. Med den går det upp till tre gånger snabbare att ladda en personbil jämfört med de allmänna snabbladdare som redan finns på plats runt omkring i Göteborg.

Uppskattningsvis tar det 10-15 minuter för en personbil medan en ”tom” lastbil kan snabbladdas på c:a 45 minuter.
– Helt avgörande för elektrifieringen är att det finns en tillgänglig laddinfrastruktur för att utnyttja elfordonen. För att en omställning skall kunna tillräckligt snabbt behövs stimulanser, både till de som investerar i ellastbilar och de som bygger laddinfrastruktur, säger Stefan Strand, vd för Volvo Lastvagnar Sverige, som var på plats.

Göteborg Energi har sedan flera år erbjudit fordonsladdning för bussar och vanliga bilar. Nu går man alltså vidare genom att erbjuda sådan även för lastbilar.

Under 2019 kommer Circle K i samarbete med IONITY att utrusta många av sina stationer med nya supersnabbladdare med en kapacitet på hela 350 kilowatt, en kraftig ökning från nuvarande 50 kilowatt. De 350 kilowatten är betydligt mer än dagens personbilar klarar av. Inte förrän slutet av 2019 kommer den första modellen som klarar en så hög effekt.

Ambitionen är att ha 140 snabbladdare varav 100 supersnabbladdare på omkring 60 av Circle K:s stationer innan året är slut.

Om artikeln

Publicerad: 2019-06-03 15:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Circle K Göteborgs Energi Supersnabbladdare Volvo Lastvagnar AB