Från vänster talarna Henrik Sternberg, Mats Rosén, Oskar Müntzing och Yulia Vakulenko

Ett glapp mellan digitala transportlösningar och de fysiska transporterna på vägen

Den 29 maj hölls ett seminarium i Helsingborg med tyngdpunkten på vikten av transparens, uppföljning, kontroll och toppmodern utrustning inom transporter. Talarnas framföranden var informativa och intressanta. Digitaliseringen vinner allt mer mark inom allt fler områden och vi undrar om det finns en risk att verkligheten, den fysiska transporten, glöms bort när allt ser rent och kliniskt ut på datorskärmen.
Dr. Henrik Sternberg trycker hårt på transparens inom transporter.
Dr. Henrik Sternberg trycker hårt på transparens inom transporter.

Seminariet anordnades av CSMP Sweden, PLAN, Lunds Tekniska Högskola och Iowa State University och riktade sig i första hand till transportköpare. Det blev tydligt att det går en gräns mellan transportköpare och de som sedan ska utföra transporterna – åkerierna. Så nära varandra, så beroende av varandra, men ändå så långt ifrån varandra.

Mats Rosén från Unifaun talade om digitalisering i praktiken, informationsintensiva försörjningskedjor och hur man skapar ytterligare kundvärde i transportbokningsprocessen. Transport Management Service, TMS, har blivit allt viktigare i takt med att transportkedjorna blir mer komplicerade och ofta innefattar flera olika transportslag.

Yulia Vakulenko från Lunds Universitet tog upp den ökande e-handeln som kräver nya transportlösningar. Varor kan hämtas av kunden själv på samma sätt som man kan hämta matkassar i särskilda skåp på Ica. Leveranserna dit kan ske med exempelvis självkörande fordon och cykelbud. Idéerna är många och nödvändiga för framtiden.

Oskar Müntzing, Axis Communications, förklarade vikten av att analysera sina transporter för att kunna effektivisera, förstå vad man faktiskt betalar för och därmed minska kostnaderna och miljöpåverkan.

När vi frågade till vem en liten transportköpare som bara köper en vara och beställer transporten via en större speditör, ska vända sig när det blir fel, blev svaret: transportsäljaren, exempelvis speditören. När vi sade att speditörer då oftast hänvisar till sin Code of Conduct och att de därmed inte har det yttersta ansvaret vilket kan leda till att en liten kund ändå kan behöva jaga en åkare i Bulgarien, då kände vi att vi inte riktigt nådde fram med budskapet i detta.

Det uppstår ett glapp mellan det som sker inne på kontoren, med moderna IT-lösningar samt strategier och det som faktiskt utförs på vägarna. Någonstans måste godset förflyttas fysiskt. Den som förde in den krassa verkligheten på podiet, var välbekante dr. Henrik Sternberg som idag är Assistant Professor på Iowa State University i USA. ”Pappa” till Cabotagestudien.

Sternberg tryckte på vikten av transparens. Exempelvis ska en kund själv kunna hämta information om hur och även om vem som transporterat varan kunden vill köpa. Sternberg har tidigare presenterat ”blockchain” som kan möjliggöra för kunden att scanna varan och då se alla leden i transporten av den. Med fungerande blockchain går det inte att gömma ”fultransporter” mellan en miljövänlig lastbil som hämtar hos avsändaren och sedan levererar till affären.

Transparens är ett ledord i det Sternberg säger. Vi frågar hur mycket transparens transportköparna faktiskt vill ha. Transparens kan innebära ökade transportkostnader och leda till lägre vinst för företaget.

Den frågan har inget svar ännu. Transportköpare talar inte sällan om transparens och miljö och har olika certifieringar. Men ute på vägarna, i verkligheten, ser vi alltför ofta följderna av att inte vara transparent i form av olagligheter kring de billiga transporterna. Transporter kunden sällan ser.

Henrik Sternberg kunde avslutningsvis och glädjande nog meddela att Cabotagestudien snart kommer att sättas igång igen och vi konstaterar att det är viktigt att verkligheten synliggörs, med alla sina brister, som en kontrast till den väl fungerande digitala transportverksamheten inne på kontoren.


Om artikeln

Publicerad: 2019-06-26 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Blockchain Cabotagestudien Digitalisering It Sternberg TMS Transportköpare