Transportköpare

Listar alla artiklar taggade med: Transportköpare

Ett glapp mellan digitala transportlösningar och de fysiska transporterna på vägen

Den 29 maj hölls ett seminarium i Helsingborg med tyngdpunkten på vikten av transparens, uppföljning, kontroll och toppmodern utrustning inom transporter. Talarnas framföranden var informativa och intressanta. Digitaliseringen vinner allt mer mark inom allt fler områden och vi undrar om det finns en risk att verkligheten, den fysiska transporten, glöms bort när allt ser rent och kliniskt ut på datorskärmen.
Gelins KGK

Nya Fair Transport rullas ut – på nätet

Idag öppnar webbplatsen fairtransport.se och åkeriföretagen börjar registrera sina åtaganden inom Miljö, Ansvar och Trafiksäkerhet. Genom Fair Transport synliggör åkerinäringen sitt arbete med hållbara transporter och lägger grunden för en hållbar affär. Något som efterfrågas mer och mer i konsumentled.
Prenumeration 2020-09

Transportköpare prisas för tionde gången

Idag delar organisationen Q3 ? Forum för hållbara transporter för tionde gången ut sitt kvalitetsbevis. Mottagare är fyra transportköpare som ställer höga krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid tunga vägtransporter: NCC Construction, Electrolux Laundry Systems, Xylem Water Solutions och Inwido.
Prisutdelningen sker vid ett seminarium på Grand Central Hotel i Stockholm på torsdagen.

Prenumeration 2020-09